долари

29 Април 2011

Икономически растеж, но с понижени очаквания

Според анкета направена сред основните представители на финансовия сектор у нас относно икономическото състояние и развитие на страната, преобладават мненията, че растежът ще остане непроменен през първото тримесечие като този отговор са посочили 46,9%. Ускоряване на растежа очакват 40,6...
19 Април 2011

Къде да държим парите си?

През последната една година темата за икономическата криза все по-често започна да бъде измествана с тази за икономическото възстановяване и ефектите от мерките на правителствата и централните банки по света. Всичко това има пряко последствие върху стойността на различните класове активи, чрез...
23 Ноември 2010

Борсовата акция на гиганта GM има успех

 Първичното публично предлагане на акции на гиганта GM донесе 23 млрд. щатски долара, като 13,6 милиарда от тях веднага се връщат в правителствения бюджет т.е обратно в държавния бюджет. Бборсовата актция е намалила правителственото участие в GM от 61 на 33%. Но дори и след първичното публично...