fbpx По-добри условия за бизнес с Черна гора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-добри условия за бизнес с Черна гора

По-добри условия за бизнес с Черна гора

Правителството одобри проект на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото с Черна гора. Целта е да се  подобри бизнес климата, насърчаване на преките инвестиции и икономическото сътрудничество между двете държави. Премахването на неблагоприятните икономически последици от двойното данъчно облагане ще създаде предпоставки за активизиране на деловите контакти.

Черна гора е перспективен партньор за търговско-икономическата активност на България както като нов пазар за инвестиране на свободни капитали, така и като потенциален инвеститор. Действието й ще създаде реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица и на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. В проекта се предвижда трудовото възнаграждение на работниците и служителите да се облага само в договарящата държава, в която те полагат труда си, ако престоят им там е повече от 183 дни годишно. Включена е и разпоредба, регулираща данъчните задължения на свързаните предприятия/лица, като са въведени правила за предотвратяването на трансферното ценообразуване с цел да не се допуска отклонение от данъчно облагане. Възприет е принципът недвижимото имущество и свързаните с него доходи да се облагат само в държавата, в която се намира имуществото или се получават доходите.

Спогодбата ще даде отговор на повишения интерес на инвеститори от Черна гора към България и значително подобрения инвестиционен климат в страната и ще допринесе за облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците, местни лица на двете държави.