fbpx Защо медиацията е отговорът за много спорове? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защо медиацията е отговорът за много спорове?

Защо медиацията е отговорът за много спорове?

Процесът по медиация изцяло започва и завършва по волята и страните. Всяка от страните може да си тръгне, когато пожелае. Освен това:

- Медиацията се контролира от страните и се движи по определени от тях условията за провеждането й ;

- Строго конфиденциална е ;

- Медиацията запазва и съхранява отношенията между страните много по-ефективно от съдебните спорове и арбитража, които са двете ретроспективни и антагонистични форми на разрешаване на спорове;

- Едно от най-големите предимства на медиацията е, че даже  и да не се постигне споразумение страните запазват едни балансирани и приятелски отношения и могат да си партнират за в бъдеще;

- Страните могат да договорят споразумения, специално” ушити”за техните отношения, които  никога не биха постигнали в един съдебен процес и които  са извън обхвата на решението на съдия или арбитър, чрез въвеждане на други специфични въпроси, които не са предмет на съществуващия спор;

- Медиаторът е безпристрастен посредник, не съди и преценява случая предварително, което е допълнителна гаранция за благоприятното разрешаване на спора

Предимства на медиацията в сравнение с по-официалните форми на разрешаване на спорове:

- Процесът по медиация е гъвкав  и управляван от страните;
- Спестява време и средства;
- Участието на един наистина добър медиатор е гаранция за въвеждане на  нови креативни начини и подходи за решаване на спора, които съдебната процедура не може да установи;
- Дискусиите  с медиатора са частни и поверителни. Оферти или отстъпки, направени в процедурата по  медиация и споделени с медиатора по време на личните срещи  не могат да бъдат разкрити от другата страна или от медиатора в по-късните производства в съда, ако се стигне въпреки това до съдебен спор;
- Медиацията спестява в много голяма степен разходите за формален процес съдебни спорове.
- Няма риск, тъй като по всяко едно време, всяка от страните  може да прекрати медиацията и да се обърне към съда.