fbpx медиация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

медиация

В последните десетилетия подходът на търговците по отношение на разрешаването на спорове се промени и продължава да се променя ежедневно.
Процесът по медиация изцяло започва и завършва по волята и страните. Всяка от страните може да си тръгне, когато пожелае.
Признайте си, че лягате и ставате със смартфона. Станали сме толкова зависими от технологичния свят, че дори и да се дърпаме, няма как да се откачим от хорото, което се върти с все по-бясна скорост.
Медиатори от България, Македония, Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватска, Черна гора и Косово ще работят в обща организация за утвърждаване на медиацията като предпочитан извънсъдебен способ за разрешава
В последните десетилетия подходът на търговците по отношение на разрешаването на спорове се промени и продължава да се променя ежедневно.
Работна група от представители на медиаторски организации в страната подготвя предложения за мерки за увеличаване ползването на медиацията в България, информират от БГ Семинари.
В медиацията страните имат възможност да обсъдят вариантите за разрешаване на един спор, какви съображения стоят зад всеки и да намерят много по-разнообразни и печеливши комбинации за решаването на проблема.
Добрият мениджър ръководи с ум и сърце.
Първи информационен семинар по медиация Mediation meets Judges, финансиран от програма Civil Justice на Европейския съюз събра повече от 40 съдии, медиатори, председатели на районни и градски съдилища от София,