fbpx В България има над 1200 активни медиатори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В България има над 1200 активни медиатори

Работна група от представители на медиаторски организации в страната подготвя предложения за мерки за увеличаване ползването на медиацията в България, информират от БГ Семинари. Те включват както стратегически мерки, така и мерки за увеличаване информираността по отношение възможностите на медиацията, финансови стимули и санкции, които да насърчават предварителното решаване на спорове чрез медиация. Коментират се и задължителни елемети на медиация за определени видове дела: задължителна първа среща за медиация, както и възможност съдът да разпореди и задължи страните да използват медиация, ако прецени, че това е подходящо за конкретния случай. Предвиждат се също така и образователни мерки за съдии, адвокати, страни в конфликта, включително и сред по-младото население - в училища и университети.

За периода 2006 – 2014 г. активните медиатори в България, регистрирани в Единния регистър към Министерство на правосъдието, са над 1200. Адвокатите, обучени в медиация, са около 500, а съдиите от състава на СРС и СГС, препращащи към медиация, са над 35 съдебни състава.

Предложенията за насърчителни мерки за ползване медиацията при граждански и търговки дела е предпоставка за увеличение популярността на специалността медиатор, която може да бъде практикувана от лица с различна професионална насоченост: предприемачи и ръководители на дружества и екипи, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, правни съветници, адвокати, психолози, консултанти, икономисти и др. Допълнителната квалификация може да бъде получена в рамките на няколкодневен курс, провеждан от специалисти в тази област в България, като сертификатите са валидни не само в страната, но в рамките на целия ЕС.