дело

Работна група от представители на медиаторски организации в страната подготвя предложения за мерки за увеличаване ползването на медиацията в България, информират от БГ Семинари.
В медиацията страните имат възможност да обсъдят вариантите за разрешаване на един спор, какви съображения стоят зад всеки и да намерят много по-разнообразни и печеливши комбинации за решаването на проблема.
Добрият мениджър ръководи с ум и сърце.
За първи път България ще бъде домакин на международна конференция „Европейска мрежа за мениация – сътрудничество, стандарти, технологии”..
През 2011 г. са образувани 37 международни и 744 вътрешни арбитражни дела. Увеличението на международните дела е с 22%, а на вътрешните с около 2% в сравнение с 2010 година. Това бе отчетено на годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2011 г.
Икономическата криза влияе върху живота на абсолютно всеки – дори и неосъзнато, тя е причина за много спорове от всякакво естество. И когато хората не могат да се разберат с директна комуникация отиват в съда, където процедурите не са приятни и за двете страни. Съдебният процес е един от начините за разрешаване на спорове. Но има и другите алтернативни способи за извънсъдебно решаване на спорове като медиацията, преговорите, арбитражът.