fbpx Разрешаване конфликти по метода win-win | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разрешаване конфликти по метода win-win

Разрешаване конфликти по метода win-win

Добрият мениджър ръководи с ум и сърце. Така както внимателно подготвя и планира бюджета си, така следва да има стратегия и план за разрешаване на конфликтите в компанията си, които са неизбежна част от живота на всеки бизнес.

Според проучване на Американска мениджмънт асоциация обикновено мениджърите влагат най-малко 24% от времето си в управление на конфликти. Едва ли си даваме сметка за тези шокиращи цифри и най-вече за голямата загуба на време.

Познаването на конфликта и неговото правилното управление може да изиграе решаваща роля за успешното му разрешаване преди, по време и след възникването му. Казват, че конфликтите са кръвоносната система на високо ефективните организации. Споровете и различните гледни точки относно стратегия и изпълнение създават енергия, водят до промяна, стимулират креативността и подпомагат формирането на силни екипи.

Организации, които насърчават хората да се изправят срещу проблемите са установили, че това води до иновации, нови цели и промени, необходими за постигането им. Този подход се прилага от много от най-големите мултинационални корпорации в света, както и от правни кантори, хуманитарни агенции и правителства, споделя Джордж Колризер - професор по лидерство и организационно поведение в едно от водещите световни бизнес училища – Международния институт за управленско развитие (IMD) в Швейцария. В IMD Колризер създава и ръководи програма за отлично лидерско представяне (Leadership High Performance – HPL)

Ефективното управление на конфликтите е едно от главните предизвикателства за всяка компания, засягащо всички страни на бизнеса и всички заинтересовани в този процес

Много често клиентите ме питат: Може ли да бъде управляван един конфликт, още преди да е възникнал и как? Отговорът е, че може! Работещото решение, което ние препоръчваме на клиентите си е разумно и балансирано водене на процеса на преговори, чрез което да се осигури приемане и въвеждане в договорите, които една компания сключва на клаузи, уреждащи реда и начина за разрешаване на конфликти, възникващи от тълкуване или изпълнение на търговските, гражданските или трудовите договори.

Друг въпрос, който намира отговор е, възможно ли е спорът да бъде разрешен незабавно още към момента на възникването му, преди да прерасне в конфликт и как? Това може да се постигне, чрез умело управляване на конфликта, чрез неговото идентифициране и оценка на генезиса на възникване, като с помощта на добре обучен в техниките на медиацията адвокат или специалист да се насочи в посока на неговото разрешаване по най-подходящия начин за страните и с най-подходящите методи и форма за разрешаване.

Спорът може да се разреши и след възникването му. След анализ на възникналия конфликт и причините за това, решението за разрешаването му трябва да се приспособи към обстоятелствата. В зависимост от неговата специфика се комбинира с промяна на тактиката и методите за разрешаването му, като чрез активни и премерени действия се цели избягване на съдебния процес, когато това е възможно.

В Център за медиация и споразумения в София, който функционира от 2012 г. в сътрудничество с Адвокатско дружество ” Мургова и партньори” голяма част от адвокатите са регистрирани медиатори.

Ние вярваме в максимата, че и най-доброто съдебно решение е по-лошо от доброволно постигнатото споразумение

Използвайки познанията си като медиатори и уменията си в управление и разрешаване на конфликти, ние съветваме клиентите си още преди да подписват договорите си да преговарят разумно, целенасочено и умело, да въвеждат клаузи в сключваните от тях договори за доброволно, алтернативно разрешаване на спорове, включително чрез медиация. В допълнение, ги съветваме заедно да търсим и намираме най-подходящата форма за разрешаването на един спор, още преди да е прераснал в конфликт. Това най-общо може да стане чрез следните няколко начина.

Провеждане на преговори за въвеждане в договорите на съответните клаузи за преговори и медиация. Препоръчваме договарянето на клауза за разрешаване на спора чрез медиация, като това следва да се осъществи в рамките на един определен срок, който обичайно е от 1 до 3 месеца. Ако чрез медиацията страните не успеят да разрешат спора доброволно, да имат право да се обърнат към съда. Опитът сочи, че обикновено само една или две срещи по медиация водят до успешно разрешаване на конфликта. От друга страна, сядайки на масата на преговорите или участвайки в сесия по медиация, чрез провеждане на win-win подхода, страните са една стъпка напред в разрешаването на конфликта и много често не стигат до съда.

http://www.murgova.com/