Двойно данъчно облагане

Интензивността на търговските отношения и нарастващият брой чуждестранни инвестиции у нас предпоставят необходимостта от специално внимание към въпроса за данъчното облагане на лица, които са местни за една държава, а получават доходи в друга.
Всяко юридическо или физическо лице, местно лице на една държава, а получаващо доходи в друга, може да стане "жертва" на данъчните системи в двете държави. За да не бъдат обложени два пъти, хората трябва да предприемат действия за прилагане на Спогодбите за избяг-ване на двойното данъчно облагане (СИДДО).

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.