fbpx Какво ще правим с още 42% Мол-терени? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво ще правим с още 42% Мол-терени?

В контраст с рекордния обем новоотворени търговски площи през 2010 г., от началото на настоящата година не са завършени или открити нови проект според анализа за второто тримесечие на 2011 г., на Forton International. Общият обем на отдаваемата търговска площ към момента възлиза на близо 560 000 кв. м.

Площите в процес на изграждане към момента са малко над 237 000 кв. м. Aко всички молове в строеж бъдат завършени, общата търговска наличност в страната ще нарасне със значителните 42% и ще възлиза на общо 800 000 кв.м или 107 кв.м на 1000 души от населението. Като цяло пазарът понастоящем е по-толерантен към проекти с по-различни концепции и с повече развлекателни компоненти.

Оборотите от продажби на търговците са все още под сериозен натиск, макар че отбелязват подобрение спрямо предходното тримесечие. На годишна база обаче спадът по този показател е с около 25-30%. Най-осезаемо е понижението при търгуващите с модни и спортни дрехи и аксесоари. Най-активни пък остават търговците на бързооборотни стоки и международните марки.

Наемните нива се запазиха сравнително стабилни през второто тримесечие на 2011 година. Известен спад се наблюдава при наемите в търговските центрове в резултат от поредните предоговаряния и подновяване на договори на по-ниски нива. Понижението спрямо първото тримесечие на 2011 г. е с около 9-11%, а на годишна база – с около 20%. Наблюдават се индикации за стабилизиране на наемните нива около настоящите им ниски стойности.
На инвестиционния пазар за второ поредно тримесечие се наблюдава оптимизъм по отношение на приключване на инвестиционни сделки. През изследвания период те надхвърлиха 115 милиона евро, което представлява значимо подобрение както спрямо предходното тримесечие, така и спрямо същия период на 2010 година. Най-значима бе продажбата на Mall of Sofia на стойност от близо 105 милиона евро. Другата инвестиционна сделка на пазара през този период бе за ритейл парк в Стара Загора на стойност 11 милиона евро.

Доходността от търговски площи остава непроменена за четвърто поредно тримесечие – около 9%. Въпреки това инвестиционният интерес на този етап остава сравнително скептичен и фокусиран главно върху първокласните площи - ритейл паркове и молове, с добри резултати за последните месеци и със стабилни доходи.