fbpx Консултанти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Световната банка ще предостави консултантска подкрепа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез споделяне на най-добри световни практики и идеи за интегрирани регионални инвестиции.
Покачващите се цени и икономическата несигурност през последните месеци будят тревоги в много хора.
Ефективното управление на конфликтите на работното място изисква на да се разберат природата и източниците на конфликта. Конфликтът е процес, който търпи развитие във времето, той е взаимодействие - в него участват повече от една страна. Причина за конфликт може да бъде различие в гледните точки, цели, потребности или ценностите. За да се породи конфликт трябва да има “допускане”, че едната страна може да предприеме или е предприела действия, които застрашават другата страна.
@@ “...Имах проверка от инспекцията по труда и отнесох 200 лв. за тези длъжностни характеристики!!!! Помогнете!
Днес повечето фирми предпочитат да свият бизнеса и да намаляване на разходите, а не да търсят разрастване или обновяване на продуктите.
От началото на 2017 г. са стартирали проекти на обща стойност над 3 млн. лв. в областта на ИКТ и аутсорсинг сектора, като благодарение на тях се разкриват над 400 нови работни места.
Какво разбираме под лидерство и лидери? Представяме си изключителни личности, надраснали рамката на своето време и останали в историята, за да ни служат като светъл пример.
За да избегнете културни проблеми, е добре да не правите някои неща. Например: 1. Не носете традиционните костюми на други култури, особено на техни национални празници или при повод в посолството.
Едно от най-важните решения, които трябва да вземете, когато стартирате нов бизнес и то още в самото начало е да изберете името на фирмата, фирменият знак (лого) и правилата за използването на фирмения знак (Ръководство за
През 2016 г. сегментът на бизнес софтуера ще претърпи редица важни промени под влиянието на технологични иновации и икономически промени, прогнозира една от първите български фирми в този бранш Тим ВИЖЪН България.