Консултанти

16 Юни 2009

В трудни времена хората са най-важни

Във времена на криза е разбираемо бизнесът да се фокусира върху финансовите въпроси. Когато навсякъде има съкращения, а безработицата се увеличава, предлагането на работна ръка е ограничено. Дейностите, свързани с мотивацията на работещите, както и с обучение и развитие на персонала, остават на...
16 Юни 2009

“GUERRILLA MARKETING” - Битката за клиента! Новините от полето на маркетинг битката са добри!

Какво е КЛИЕНТЪТ за нас? Отговорът е еднозначен - ВСИЧКО! Навсякъде е изпълнено с врагове, които се конкурират за едно и също - КЛИЕНТА! Враговете са тук, за да откраднат нашите настоящи и потенциални клиенти, които купуват и би трябвало да продължат да купуват това, което ние продаваме. ”Не си...
16 Май 2009

Национална политика за поощряване използването на ВЕИ

Историята на развитие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е пълна с противоречия. В недалечното минало при относително ниски цени на енергоносителите стимулирането на ВЕИ е било не лека задача, понеже е изисквало дългосрочно планиране и влагане на значителни инвестиции с ниска възвръщаемост....
16 Май 2009

Вечният пазар на имоти


“Винаги ще има необходимост от недвижими имоти, защото всяка човешка дейност - от живеенето до бизнеса, е немислима без недвижимо имущество”. Това казва адв. Бисерка Маринова (позната и като добър автор на сп. “твоят БИЗНЕС”), която съвсем наскоро издаде втората си книга “Сделките с имоти -...
16 Май 2009

HR експерти съветват бизнеса


Велин Георгиев
управител, Синектика Консулт ООД:
Не правете дребнави икономии от
разходи за персонал     В момента най-важното за бизнеса е да предефинира фирмените цели в съответствие с променената икономическа ситуация. Определете колко и какви хора...
16 Април 2009

Скритите капани при вземане на решения

В тази статия, публикувана за пръв път през 1998г., Джон Хамънд, Ралф Кени и Хауърд Райфа разглеждат осем психологически капана, които могат да повлияят върху начина на вземане на решение в бизнеса.
Капанът на закотвянето ни кара да придадем по-голяма тежест на първоначалната информация, която...
16 Април 2009

Колко добри мениджъри са българските предприемачи?

Предприемачът задължително е собственик на бизнес
Важни характеристики за определяне на профила на предприемача са пол, възраст, образование, социално-професионалнен статус, семейно положение. Българският предприемач е предимно от мъжки пол - 60% на 40% в полза на мъжете, като...
16 Април 2009

Вземете най-доброто от кризата, то е ваше!

Теорема на Томас за самосбъдващото се пророчество:
Ако хората дефинират социални ситуации като реални, те стават реални в своите последствия.
Казано по друг начин - ако очаквате криза и се държите като че кризата ви връхлита и сте уязвими, тя ще го направи. Ако мис-лите за нея като...
16 Април 2009

Тихомир Тошев, управител на Кредит Център: Шансове за кредит имат тези, които покажат стабилност и висока ликвидност

Получаването на кредит днес вече е доста трудно. Банките затегнаха доскоро “фриволното” си поведение по отношение на всяко искане за кредит. Щастливи спомени са офертите от преди година за отпускане на кредит до 60 или дори повече хиляди лева без никакво обезпечение, докато изпиете чаша кафе......
16 Април 2009

Техники за подбор на персонал

Подборът на точния за една компания персонал е сложна задача.
Съществуват множество и най-разнообразни техники за осъществяването ?. Различните работодатели или специалисти по човешки ресурси използват различни методи отделно или в комбинация, за да бъдат сигурни в направения избор. Ето и най-...

Страници