fbpx В трудни времена хората са най-важни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В трудни времена хората са най-важни

Във времена на криза е разбираемо бизнесът да се фокусира върху финансовите въпроси. Когато навсякъде има съкращения, а безработицата се увеличава, предлагането на работна ръка е ограничено. Дейностите, свързани с мотивацията на работещите, както и с обучение и развитие на персонала, остават на заден план, отстъпвайки място на управлението на разходите и риска.
Но ситуацията има и друга страна. Ако служителите са разсеяни, изнервени и демотивирани, те не работят ефективно и не допринасят активно за разрешаване на проблемите на фирмата.

Силно лидерство
Независимо от собствените проблеми и притеснения, лидерите в организацията трябва да излъчват спокойствие и да създават впечатление, че знаят какво правят. В този момент повече от всякога, те трябва да демонстрират ясна визия за бъдещето и да говорят открито и честно с хората. Най-успешните компании са онези, които имат ефективна комуникация с хората си, независимо какво се случва навън и пред колко трудни решения са изправени.

Стратегическо управление
Най-често при икономически трудности работодателите прибягват до съкращения с цел да намалят разходите. Разбира се, намаляването на числеността на персонала наистина спестява пари, но дали всъщност е най-ефективното решение? По-добрият вариант е да се помисли как може да се оптимизира броят на работещите като се потърсят други решения - пренасочване на служители към други дейности и отдели, където натовареността е по-голяма или съвместяване на дейности, съобразно квалификацията на работещите.
Друг проблем е че, често компаниите извършват съкращения без изобщо да са анализирали кои за тях са критичните позиции и кои са ключовите им хора, както и без да са наясно със стратегическите цели в по-дългосрочен план. Подхождайки стратегически към управлението на персонала, решенията са по-ефективни, а проблемите в бъдеще по-малко.

Ефективна политика по възнагражденията
Повечето компании съобщават, че тази година няма да увеличават заплатите, нито са предвидили допълнителни възнаграждения за служителите си. Стагнацията затруднява задържането на качествените хора, защото фирмите разполагат с все по-малко ресурси да мотивират служителите си чрез увеличаване на възнагражденията и чрез бонуси. Решението на този проблем е преминаването към диференциация на работещите - идентифициране на хората, които работят добре и са ключови за фирмата и приоритетната грижа за тяхната мотивация. За щастие мотивирането на служителите не се изчерпва само с финансовото стимулиране. Чувството за принадлежност към социална група, стремежът към постижения и желанието за постигане на признание са едни от основните мотивиращи фактори за работещите. Инвестирането на достатъчно усилия и внимание към ценните за фирмата хора ще гарантира високо ниво на ангажираност и обединяване на усилията на всички за постигане на обща цел.
Очевидно е, че е невъзможно да се разграничат резултатите от работата на служителите и резултатите на компанията. Запазването на ефективността на работата, въпреки сложната икономическа обстановка чрез подходящите мотивационни механизми и ефективно управление, е от ключово значение за преодоляване на трудностите и излизане от кризата с по-малко загуби.

За контакти:
www.mapp.bg