хора

16 Октомври 2017

Излезе от печат новия хартиен брой

Индустрия 4.0 - как навлиза в бизнеса?

Усещате ли, че живеем на обороти, които понякога е трудно да догоним? Светът така се е завъртял, че в дадени моменти губим равновесие. Но за да пазим нашето място по слънцето на големия бизнес просто трябва да се движим с тази скорост, която вече е избрало всекидневието. Големите корпорации вече...
11 Октомври 2017

Инвестирайте в таланта на хората днес!

Всички компании с дългосрочна визия би следвало да имат положителен отговор на въпроса заслужава ли си инвестицията в човешки ресурси чрез обучения и стажове точно сега? Колкото и да е трудно, сега е времето да се запазят и дори да се развият вложенията в развитието на уменията и талантите на...
22 Януари 2014

Представяме инж. Марин Петков

Съветите на мениджъра

В рубриката ни "Мениджърите споделят", представяме успешните съвети на инж. Марин Пенков, управител фирма „Мирта Медикус” ЕООД, която е инициатор на популярния форум „Алея на здравето”. 1. Определете целта. Краткото формулиране и обяснение на...
02 Януари 2013

Чуйте тези гласове

„Зациклил съм.“
„Нямам никакъв живот. Изтощен и преуморен съм.“
„Никой не ме цени истински. Шефът ми си няма идея на какво съм способен.“
„Не усещам някой да има особена нужда от мен – нито в работата, нито по-малките или вече порасналите ми деца, нито съседите и хората от общността,...
13 Май 2011

Комуникация между културите по света

Според данни от последното преброяване, българите прекарват все повече време, сърфирайки в интернет. И това е вярно - ежедневният ни опит го потвърждава. Глобализирали сме се дотам, че дори и езикът ни се измени – вече никой не проверява в речника какво означава “атачнат” файл или “кликане”....
07 Юли 2010

Младите хора за един по-добър свят - проект AIESEC

AIESEC София УНСС стартира пилотното издание на проекта “AIESECers for a Better World” на 23 юли 2010г. Проектът е с екологична насоченост и обхваща 7 събития: почистване на Витоша и софийски парк, Recycle Workshop, Street ball, засаждане на цветя, поредица информационни кампании във Враца,...
26 Януари 2010

Да правим ли атестации в трудни времена?

Ако организацията не може да предложи увеличение на заплащането или бонус, има ли смисъл да се правят срещи за оценка на представянето?
Категорично да! Защо? – ще се опитам да ви представя през няколко казуса.* Изберете вашата роля и после може да ги размените.Роля 1:
Вие...
16 Юни 2009

В трудни времена хората са най-важни

Във времена на криза е разбираемо бизнесът да се фокусира върху финансовите въпроси. Когато навсякъде има съкращения, а безработицата се увеличава, предлагането на работна ръка е ограничено. Дейностите, свързани с мотивацията на работещите, както и с обучение и развитие на персонала, остават на...
16 Май 2009

Световни HR практики в условия на криза

Преди всичко кризата дава възможност на мениджърите по човешки ресурси да работят стратегически. Компаниите имат нужда от дългосрочна перспектива по отношение на човешкия капитал, за да разпределят правилно финансовите си ресурси.
Историята познава и други финансови кризи, които са причина да...
16 Ноември 2005

Хората не се мотивират от само себе си

Когато създавате екип (работен, проектен, мениджърски и т.н.), вие залагате на неговия мощен потенциал да изпълни важна цел. Следите непрекъснато хода на изпълнение на целта и така управлявате екипната ефективност и факторите, които й влияят. В последните два броя на списанието предложихме полезни...

Страници