fbpx хора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

хора

Всички компании с дългосрочна визия би следвало да имат положителен отговор на въпроса заслужава ли си инвестицията в човешки ресурси чрез обучения и стажове точно сега?
В ерата на дигиталната трансформация все повече системи са автоматизирани и рационализирани, а необходимостта от хора с по-добри и ефективни комуникационни умения непрекъснато се увеличава.
Дали роботите ще изземат професиите на човека? Това е дебатът на десетилетието. Но изглежда, че е вярно точно обратното.
Излезе от печат новия хартиен брой
Усещате ли, че живеем на обороти, които понякога е трудно да догоним? Светът така се е завъртял, че в дадени моменти губим равновесие.
Представяме инж. Марин Петков
В рубриката ни "Мениджърите споделят", представяме успешните съвети на инж. Марин Пенков, управител фирма „Мирта Медикус” ЕООД, която е инициатор на популярния форум „Алея на здравето”. 1. Определете целта.
„Зациклил съм.“ „Нямам никакъв живот. Изтощен и преуморен съм.“ „Никой не ме цени истински.
Според данни от последното преброяване, българите прекарват все повече време, сърфирайки в интернет. И това е вярно - ежедневният ни опит го потвърждава. Глобализирали сме се дотам, че дори и езикът ни се измени – вече никой не проверява в речника какво означава “атачнат” файл или “кликане”.
AIESEC София УНСС стартира пилотното издание на проекта “AIESECers for a Better World” на 23 юли 2010г.
Ако организацията не може да предложи увеличение на заплащането или бонус, има ли смисъл да се правят срещи за оценка на представянето?Категорично да! Защо? – ще се опитам да ви представя през няколко казуса.* Изберете вашата роля и после може да ги размените.
Във времена на криза е разбираемо бизнесът да се фокусира върху финансовите въпроси. Когато навсякъде има съкращения, а безработицата се увеличава, предлагането на работна ръка е ограничено. Дейностите, свързани с мотивацията на работещите, както и с обучение и развитие на персонала, остават на заден план, отстъпвайки място на управлението на разходите и риска. Но ситуацията има и друга страна. Ако служителите са разсеяни, изнервени и демотивирани, те не работят ефективно и не допринасят активно за разрешаване на проблемите на фирмата.