Консултанти

16 Септември 2007

Търговска марка на Общността

Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и дизайни - OHIM) е агенция на Европейския съюз, отговорна за администрирането на търговските марки на Общността и на дизайните на Общността Правата върху марки и върху дизайни (в качеството им на права върху интелектуална собственост)...
16 Септември 2007

Как да спестим средства и да генерираме приходи

Мобилните телефони вече не са просто приспособление за комуникация. Те се превърнаха в мощно, интерактивно средство за пестене на средства и генериране на приходи - мото на българската компания TERACOMM
Успехът на българската компания се простира дори отвъд океана. TERACOMM вече има...
16 Септември 2007

Как да се справим с обществените поръчки?*

Предметът на обществените поръчки може да бъде най-разнообразен и да включва както малки, така и големи по обем дейности, като например строителството на индустриални предприятия (построяване на АЕЦ “Белене”), големи строителни обекти ( мостове, пътища), доставки на основни стоки, резервни...
16 Юли 2007

“Действието” на закона за меценатството*

Според Закона за местните данъци и такси, освободено от данък дарение е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството. Повече от година след приемането му Законът не действа ефективно
Това се оказва един законотворчески акт без реална практическа сила. И...
16 Юли 2007

Нуждата от корпоративно обучение

Информационните технологии представляват най-бързо развиващия се сектор в световен мащаб. В него са съсредоточени много усилия и големи инвестиции. За да бъдат конкурентоспособни, българските фирми, повишават не само техническите си звена, но отделят все повече ресурси за повишаване на...
16 Юли 2007

Най-често допусканите грешки при изготвянето на фирмения сайт

Наскоро една приятелка сподели с мен, че за служебни цели й трябвали фирми вносители. Съвсем логично и като един постоянен потребител на Интернет тя решила да ги намери в Мрежата. Точните й думи бяха: “Нагледах се на ужаси!” Не ми е трудно да си представя какви точно ужаси е видяла, защото...
16 Юли 2007

Отговорностите на продавача при покупко-продажба на ново строителство

Големият дял на новото строителство на пазара за недвижими имоти показва, че то има редица предимства. Заедно с това, позицията на купувача е доста рискова, тъй като няма никакви реални гаранции за реализиране на правата му по предварителния договор. Главното безпокойство на купувачите на ново...
16 Юни 2007

Директният маркетинг намира все по-често приложение в кампаниите на българските рекламодатели

Отдавна отмина времето когато българските рекламодатели възприемаха само традиционната медийна реклама като единствена форма на контакт с потребителите.
Немедийната реклама, както и други форми на маркетингови комуникации, вече заеха своето място сред интегрираните маркетингови комуникации....
16 Юни 2007

Дерматологията се оформя като елитна специалност

Дерматологията е насочена не само към лечение на кожните болести, но включва козметични и естетични подспециалности. Те имат неизчерпаеми възможности за повлияване на процесите, свързани със стареенето на кожата чрез нови високотехнологични методи и медикаменти. Доц. Мария Балабанова е всепризнат...
16 Юни 2007

Медиацията и съдебната система

Разрешаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията...

Страници