Консултанти

16 Септември 2007

Как да се справим с обществените поръчки?*

Предметът на обществените поръчки може да бъде най-разнообразен и да включва както малки, така и големи по обем дейности, като например строителството на индустриални предприятия (построяване на АЕЦ “Белене”), големи строителни обекти ( мостове, пътища), доставки на основни стоки, резервни...
16 Септември 2007

Как да спестим средства и да генерираме приходи

Мобилните телефони вече не са просто приспособление за комуникация. Те се превърнаха в мощно, интерактивно средство за пестене на средства и генериране на приходи - мото на българската компания TERACOMM
Успехът на българската компания се простира дори отвъд океана. TERACOMM вече има...
16 Септември 2007

Търговска марка на Общността

Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и дизайни - OHIM) е агенция на Европейския съюз, отговорна за администрирането на търговските марки на Общността и на дизайните на Общността Правата върху марки и върху дизайни (в качеството им на права върху интелектуална собственост)...
16 Юли 2007

Отговорностите на продавача при покупко-продажба на ново строителство

Големият дял на новото строителство на пазара за недвижими имоти показва, че то има редица предимства. Заедно с това, позицията на купувача е доста рискова, тъй като няма никакви реални гаранции за реализиране на правата му по предварителния договор. Главното безпокойство на купувачите на ново...
16 Юли 2007

Най-често допусканите грешки при изготвянето на фирмения сайт

Наскоро една приятелка сподели с мен, че за служебни цели й трябвали фирми вносители. Съвсем логично и като един постоянен потребител на Интернет тя решила да ги намери в Мрежата. Точните й думи бяха: “Нагледах се на ужаси!” Не ми е трудно да си представя какви точно ужаси е видяла, защото...
16 Юли 2007

Нуждата от корпоративно обучение

Информационните технологии представляват най-бързо развиващия се сектор в световен мащаб. В него са съсредоточени много усилия и големи инвестиции. За да бъдат конкурентоспособни, българските фирми, повишават не само техническите си звена, но отделят все повече ресурси за повишаване на...
16 Юли 2007

“Действието” на закона за меценатството*

Според Закона за местните данъци и такси, освободено от данък дарение е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството. Повече от година след приемането му Законът не действа ефективно
Това се оказва един законотворчески акт без реална практическа сила. И...
16 Юни 2007

Как да запазим клиентите си?

Всеки от нас, когато е в ролята си на клиент, често си е задавал въпроса: “Какво трябва да се направи, за да се подобри обслужването в България?”. Поглеждайки от другата страна, се питаме: “Как моята организация може да обслужва клиентите си по-добре?”. Как като мениджъри можем да влияем върху...
16 Юни 2007

Бизнес етикет в електронен вариант

В днешното високотехнологично време все по-често, да не кажем постоянно, си общуваме чрез имейли по електронната поща. Направо си е лукс да получи човек писмо, покана или друг тип известие на хартиен носител. Това обаче съвсем не намалява отговорността на пишещия имейла. Наистина въпросното писмо е...
16 Юни 2007

“Действието” на закона за меценатството

Законът за меценатството “урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата”. Съгласно чл. 4 от Закона, “Меценат е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна помощ за създаване...

Страници