Консултанти

Разрешаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията и влошаване на бизнес вазимоотношенията между страните. Бизнесът “работи” с поемане на обещания за изпълнение на задължения и ангажименти. Тези обещания са писмени или устни, като страните разчитат една на друга, че всяка от тях ще спази уговореното.
Дерматологията е насочена не само към лечение на кожните болести, но включва козметични и естетични подспециалности. Те имат неизчерпаеми възможности за повлияване на процесите, свързани със стареенето на кожата чрез нови високотехнологични методи и медикаменти. Доц.
Отдавна отмина времето когато българските рекламодатели възприемаха само традиционната медийна реклама като единствена форма на контакт с потребителите.
Често се случва някой колега, в по-лошия случай началник да каже “пуши ми главата”. Въпросното пушене си има медицинско название - burnout или синдром на прегаряне, който съвсем не е безобиден и води до неприятни последици, ако не се вземат спешни мерки. Много често в днешното забързано ежедневие, конкурентната среда и огромното количество отговорности, които всеки работещ човек поема, някак си се забравя за почивката. Отпуската се отлага до последно, настинка се кара на крак или по-скоро зад бюро, а в най-лошите случаи работната седмицата става 7-дневна - и то за дълго.
Не е тайна, че цените на земеделската земя едва през последната година започнаха да вървят рязко нагоре и да се стремят в бъдеще да стигнат справедливо съответствие с тези от страните в ЕС. Заедно с това, брокерите отчитат, че в момента пазарът на земеделската земя е в застой. Причините може да се търсят в няколко посоки, но промени в нормативната уредба обясняват поне две от тях.
Ръкуването е едно от първите неща, които издават характера на човек при запознанство. Колкото и добро да е впечатлението, което сте създали с външния си вид – бизнес облекло, стилна прическа, умерено количество аксесоари, то може да бъде пометено с едно неправилно ръкуване. Невероятно е, колко много грешки могат да се допуснат по време на ръкостискането. То е част от ежедневието ни, правим го автоматично, без да влагаме особена мисъл по време на извършването му и може би точно в това е проблемът. Оказва се, че ръкуването изобщо не е толкова лесна работа
Анализирайки пазара на ипотечно кредитиране отчитаме 2006 г. като възлова за развитието му. Въпреки че този пазар започна растежа си преди повече от 3 години, можем да кажем, че 2006 г. е тази, която го постави на ниво, близко до европейското
Една от причините за бума на недвижими имоти у нас през последните две-три години, бе облекченият достъп до кредити. Значителна част от хората, които имаха нужда от ново жилище, успяха да купят имот чрез кредит. Подобрените условия на банките за жилищно кредитиране включваха: облекчена процедура за отпускане на кредита, гратисен период и по-ниски лихвени проценти
Приемането в ЕС е ново начало, което прави 2007 г. особено “нова”за България.