Консултанти

16 Юни 2007

Медиацията и съдебната система

Разрешаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията...
16 Юни 2007

Дерматологията се оформя като елитна специалност

Дерматологията е насочена не само към лечение на кожните болести, но включва козметични и естетични подспециалности. Те имат неизчерпаеми възможности за повлияване на процесите, свързани със стареенето на кожата чрез нови високотехнологични методи и медикаменти. Доц. Мария Балабанова е всепризнат...
16 Юни 2007

Директният маркетинг намира все по-често приложение в кампаниите на българските рекламодатели

Отдавна отмина времето когато българските рекламодатели възприемаха само традиционната медийна реклама като единствена форма на контакт с потребителите.
Немедийната реклама, както и други форми на маркетингови комуникации, вече заеха своето място сред интегрираните маркетингови комуникации....
16 Май 2007

Европейски програми, насочени към бизнеса и общините

Програмите на общността допълват до голяма степен политиката на сближаване. Целта на тези програми е засилване на сътрудничеството на държавите-членки при осъществяване на дългосрочните общи политики на ЕС и постигането на целта за икономически растеж и заетост. Всички програми се финансират от...
16 Май 2007

Burnout или синдром на професионално прегаряне

Често се случва някой колега, в по-лошия случай началник да каже “пуши ми главата”. Въпросното пушене си има медицинско название - burnout или синдром на прегаряне, който съвсем не е безобиден и води до неприятни последици, ако не се вземат спешни мерки. Много често в днешното забързано...
16 Май 2007

Нови фактори забавят пазара на земя

Не е тайна, че цените на земеделската земя едва през последната година започнаха да вървят рязко нагоре и да се стремят в бъдеще да стигнат справедливо съответствие с тези от страните в ЕС. Заедно с това, брокерите отчитат, че в момента пазарът на земеделската земя е в застой. Причините може да се...
16 Март 2007

Пазарът за ипотечно кредитиране <br>през 2006 г.

Анализирайки пазара на ипотечно кредитиране отчитаме 2006 г. като възлова за развитието му. Въпреки че този пазар започна растежа си преди повече от 3 години, можем да кажем, че 2006 г. е тази, която го постави на ниво, близко до европейското
Условията, които търговските банки в България...
16 Март 2007

Задава ли се криза при жилищните кредити?

Една от причините за бума на недвижими имоти у нас през последните две-три години, бе облекченият достъп до кредити. Значителна част от хората, които имаха нужда от ново жилище, успяха да купят имот чрез кредит. Подобрените условия на банките за жилищно кредитиране включваха: облекчена процедура за...
16 Март 2007

Нова година - “нов късмет” за пазара на имоти в България

Приемането в ЕС е ново начало, което прави
2007 г. особено “нова”за България.
Голямата динамика на пазара през декември, впрочем - активен период винаги - се обуславяше от различни фактори. Желанието на продавачите да пробват по-високи, да не кажем “шокови” ценови нива, бе...
16 Март 2007

Тайните на правилното ръкуване

Ръкуването е едно от първите неща, които издават характера на човек при запознанство. Колкото и добро да е впечатлението, което сте създали с външния си вид – бизнес облекло, стилна прическа, умерено количество аксесоари, то може да бъде пометено с едно неправилно ръкуване. Невероятно е, колко...

Страници