Консултанти

Изследването на потребителското поведение е много важен дял от науката маркетинг. Двете най-главни задачи на маркетинга са да постигне влияние върху търсенето и влияние върху предлагането. За да се изпълнят тези цели трябва да се определи кога, как, какво и колко купува или би купувал потребителят. Това е нов дял от маркетинговата наука, който се развива постоянно. Непрекъснато се появяват нови хипотези за обяснение на въпроса защо потребителите купуват или не купуват.
Няма как да сте пропуснат от съдбата да се докоснете до комуникацията с някоя продавачка (вече модерно наречена консултант), на която изобщо не и е до консултиране в този момент. Просто защото тя е сърдита на себе и на целия свят по някакви много обективни причини... И вие или влизате в пререкание, защото сте възмутен от такова отношение, или си тръгвате. Ами ако тази консултантка е ваш служител?
Калина Богданова е бакалавър по „Психология” и магистър по „Трудова и организационна психология” от Софийския Университет. Занимава се с подбор на персонал и с проекти по оценка.
Задайте си въпроса коя е бизнес мисията на организацията, която ръководите или в която работите. В повечето случаи отговорът няма да дойде толкова лесно. Планираната за 2006 г. цифра за общата стокова продукция или за ръст на... към... не е отговорът, който търсим. Няма да ни помогне и определянето на главната цел като “изграждане на мощна българска биотехнологична промишленост”.
В резултат на отварянето на България към световната икономика и приобщаването й към Европейския съюз, българското законодателство претърпя редица промени и в областта на чуждестранните инвестиции. Те създават реални условия за привличане на чужди капитали и опит в страната, като същевременно да създадат сигурност в дългосрочен план за инвеститорите.
Informatica Corporation е водещ доставчик на софтуер за интеграция на данни. Компаниите по света използват продуктите на Informatica, за да осъществят интегриране, консолидиране, визуализация и одит на цялата информация, с цел да се подобри представянето им в деловото пространство, да се повишат приходите, да се подобрят процесите в структурните звена и активно да се управлява процесът по съответствие с официалните регулаторни изисквания на конкретната среда, в която се осъществява дейността.
Как да намерят място на пазара купувачите Недвижимата собственост винаги е привличала и плюсовете на инвестиция в нея са известни. Недвижимите имоти имат дълга потребителна стойност - земята не се изхабява, а животът на сградите понякога е над 100 години.
Международната система за без налично плащане euroShell card е популярна в Европа повече от 35 години и обслужва мрежа от над 30 000 бензиностанции. Системата работи успешно в България вече 13 години.
При сделка с недвижим имот, осъществена чрез лизинг, e задължително да потърсите компетентно консултиране, тъй като има много важни детайли от финансова гледна точка, които ще определят как ще се отрази счетоводно сключеният договор. Във всички случаи на сделки с имоти обаче, за да предвидите правилно какви печалби и загуби ще имате, при това в дългосрочен план и с оглед на бъдещи сделки с имоти, добре би било да се вземат предвид различни аспекти на финансовите и данъчни отношения както между страните, така и към бюджета.