Консултанти

16 Септември 2006

Да защитим бизнеса си

NOD32 е получил 39 награди на най-престижната лаборатория за тестване Virus Bulletin. Никоя друга тествана програма няма такъв успех, нито като абсолютен брой, нито като съотношение участие/взети награди. Антивирусната защита в днешно време вече е задължителна, защото само за миг бизнес...
16 Септември 2006

Семантика на цветовете

За избора на цветовата гама в печатните материали понякога не се отделя достатъчно внимание. Отдавна е доказано, че цветната печатна комуникация привлича 50 % повече внимание от черно-бялата. Човек харесва определен цвят, равнодушен е към друг и не харесва трети. Възприятието на цвета зависи от...
16 Юли 2006

Лизингът като форма на финансиране от гледна точка на лизингополучателя

 

Лизингът е една от най-гъвкавите форми за продажби, измислена от човека. Широко разпространен в целия свят, лизингът става все по- популярен и у нас. Обект на лизинговане може да бъде всякакъв вид имущество: от компютърна техника до цели предприятия.
Лизингът като форма на...
16 Юли 2006

Чуждестранните инвестиции и недвижимите имоти в България

В резултат на отварянето на България към световната икономика и приобщаването й към Европейския съюз, българското законодателство претърпя редица промени и в областта на чуждестранните инвестиции. Те създават реални условия за привличане на чужди капитали и опит в страната, като същевременно да...
16 Юли 2006

Бизнес мисия на фирмата

Задайте си въпроса коя е бизнес мисията на организацията, която ръководите или в която работите. В повечето случаи отговорът няма да дойде толкова лесно. Планираната за 2006 г. цифра за общата стокова продукция или за ръст на... към... не е отговорът, който търсим. Няма да ни помогне и определянето...
16 Юли 2006

Психометричното оценяване - защо, кога и как?

Калина Богданова е бакалавър по „Психология” и магистър по „Трудова и организационна психология” от Софийския Университет. Занимава се с подбор на персонал и с проекти по оценка. Тя е сертифицирана
от Saville Consulting
(www.savilleconsulting.com) за професионалния инструмент WAVE, на...
16 Юни 2006

Дали, кога, на каква цена - вечните въпроси на пазара на недвижими имоти

Как да намерят място на
пазара купувачите
Недвижимата собственост винаги е привличала
и плюсовете на инвестиция в нея са известни.
Недвижимите имоти имат дълга потребителна стойност - земята не се изхабява, а животът на сградите понякога е над 100 години. Това...
16 Юни 2006

Стратегия за интеграция на данни и бъдещи тенденции

Informatica Corporation е водещ доставчик на софтуер за интеграция на данни. Компаниите по света използват продуктите на Informatica, за да осъществят интегриране, консолидиране, визуализация и одит на цялата информация, с цел да се подобри представянето им в деловото пространство, да се повишат...
16 Юни 2006

Удобство на пътя

Международната система за без налично плащане euroShell card е популярна в Европа повече от 35 години и обслужва мрежа от над 30 000 бензиностанции. Системата работи успешно в България вече 13 години. ЕuroShell card гарантира бърз и лесен достъп до качествените продукти с марка Shell, спестено...
16 Май 2006

Финансови и данъчни отношения при сделки с имоти

При сделка с недвижим имот, осъществена чрез лизинг, e задължително да потърсите компетентно консултиране, тъй като има много важни детайли от финансова гледна точка, които ще определят как ще се отрази счетоводно сключеният договор.
Във всички случаи на сделки с имоти обаче, за да предвидите...

Страници