Консултанти

16 Септември 2006

Поведение на потребителя

Изследването на потребителското поведение е много важен дял от науката маркетинг. Двете най-главни задачи на маркетинга са да постигне влияние върху търсенето и влияние върху предлагането. За да се изпълнят тези цели трябва да се определи кога, как, какво и колко купува или би купувал потребителят...
16 Септември 2006

СЕДЕМТЕ СТЪПКИ НА ПРОДАЖБИТЕ

Няма как да сте пропуснат от съдбата да се докоснете до комуникацията с някоя продавачка (вече модерно наречена консултант), на която изобщо не и е до консултиране в този момент. Просто защото тя е сърдита на себе и на целия свят по някакви много обективни причини...
И вие или влизате в...
16 Юли 2006

Психометричното оценяване - защо, кога и как?

Калина Богданова е бакалавър по „Психология” и магистър по „Трудова и организационна психология” от Софийския Университет. Занимава се с подбор на персонал и с проекти по оценка. Тя е сертифицирана
от Saville Consulting
(www.savilleconsulting.com) за професионалния инструмент WAVE, на...
16 Юли 2006

Бизнес мисия на фирмата

Задайте си въпроса коя е бизнес мисията на организацията, която ръководите или в която работите. В повечето случаи отговорът няма да дойде толкова лесно. Планираната за 2006 г. цифра за общата стокова продукция или за ръст на... към... не е отговорът, който търсим. Няма да ни помогне и определянето...
16 Юли 2006

Чуждестранните инвестиции и недвижимите имоти в България

В резултат на отварянето на България към световната икономика и приобщаването й към Европейския съюз, българското законодателство претърпя редица промени и в областта на чуждестранните инвестиции. Те създават реални условия за привличане на чужди капитали и опит в страната, като същевременно да...
16 Юли 2006

Лизингът като форма на финансиране от гледна точка на лизингополучателя

 

Лизингът е една от най-гъвкавите форми за продажби, измислена от човека. Широко разпространен в целия свят, лизингът става все по- популярен и у нас. Обект на лизинговане може да бъде всякакъв вид имущество: от компютърна техника до цели предприятия.
Лизингът като форма на...
16 Юни 2006

Удобство на пътя

Международната система за без налично плащане euroShell card е популярна в Европа повече от 35 години и обслужва мрежа от над 30 000 бензиностанции. Системата работи успешно в България вече 13 години. ЕuroShell card гарантира бърз и лесен достъп до качествените продукти с марка Shell, спестено...
16 Юни 2006

Стратегия за интеграция на данни и бъдещи тенденции

Informatica Corporation е водещ доставчик на софтуер за интеграция на данни. Компаниите по света използват продуктите на Informatica, за да осъществят интегриране, консолидиране, визуализация и одит на цялата информация, с цел да се подобри представянето им в деловото пространство, да се повишат...
16 Юни 2006

Дали, кога, на каква цена - вечните въпроси на пазара на недвижими имоти

Как да намерят място на
пазара купувачите
Недвижимата собственост винаги е привличала
и плюсовете на инвестиция в нея са известни.
Недвижимите имоти имат дълга потребителна стойност - земята не се изхабява, а животът на сградите понякога е над 100 години. Това...
16 Май 2006

Финансови и данъчни отношения при сделки с имоти

При сделка с недвижим имот, осъществена чрез лизинг, e задължително да потърсите компетентно консултиране, тъй като има много важни детайли от финансова гледна точка, които ще определят как ще се отрази счетоводно сключеният договор.
Във всички случаи на сделки с имоти обаче, за да предвидите...

Страници