Консултанти

През последните години тенденцията в София и в страната е да се търсят офис площи, клас А. Потребителите, които търсят такъв тип помещения са два вида - първите са компании, които от 2-3 години имат представителство в България и смятат да разширяват бизнеса си. Втория тип клиенти са мултинационалните компании, които досега не са стъпвали в България. Въпреки че не сме голям фактор за повечето световни компании, ние сме обещаващ пазар с голям годишен ръст.
Изкушените от маркетинга знаят, че в развитието си тази наука стига до т. нар. маркетинг на взаимоотношенията (relationship marketing). Това е логична последица от глобализацията, високата мобилност на клиентите, ожесточената конкуренция и лесния достъп до всякаква информация. Всичко това изправя търговските фирми пред нови предизвикателства в привличането на нови и задържането на настоящите си клиенти. Натрупаният през последните години опит показва, че това е “мисия невъзможна”, ако доставчикът не познава отлично клиентите си и не управлява взаимоотношенията с тях.
Когато създавате екип (работен, проектен, мениджърски и т.н.), вие залагате на неговия мощен потенциал да изпълни важна цел. Следите непрекъснато хода на изпълнение на целта и така управлявате екипната ефективност и факторите, които й влияят. В последните два броя на списанието предложихме полезни съвети за факторите “атмосфера в екипа” и “справяне с конфликтите”. Този път ще ви запознаем с факторa “мотивация”.
Всеки купувач или продавач минава своя път на колебания и въпроси, докато стигне до решението да направи сделка. Остава съмнението дали е избрал подходящия момент и доколко цената е добра. Независимо от отговора обаче, много участници в пазара на имоти се страхуват, че ще бъдат подведени или измамени. Нещо повече, това чувство се засилва при поява на статия в пресата за измами, а за съжаление има вече и нотариуси, на които се търси отговорност за нарушения.
Ако хората - участници в екипа са първата грижа на мениджърите (или собствениците на фирми, когато самите те управляват), то следващата тяхна грижа е ефективността на работа на екипа (степента, в която екипът изпълнява задачите си, осигурява "добавената стойност" за организацията и развива професионално и личностно хората). В поредицата от няколко статии ще ви ориентираме относно конкретните фактори, които влияят на ефективността на работата на всеки екип.
В теорията и практиката съществуват различни термини, които описват сравнително новото понятие “социална отговорност", което задава нови стандарти за добра практика на бизнеса. А те са:
Интензивността на търговските отношения и нарастващият брой чуждестранни инвестиции у нас предпоставят необходимостта от специално внимание към въпроса за данъчното облагане на лица, които са местни за една държава, а получават доходи в друга. Всяко юридическо или физическо лице, местно лице на една държава, а получаващо доходи в друга, може да стане "жертва" на данъчните системи в двете държави. За да не бъдат обложени два пъти, хората трябва да предприемат действия за прилагане на Спогодбите за избяг-ване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
Земеделските земи с право на промяна на предназначението стават все по-търсени от инвеститори за промишлено, жилищно или друго строителство. В повечето случаи обаче покупните цени на тези имоти са няколко пъти по-скъпи от обикновената земеделска земя, която е без право на ползване.