Консултанти

16 Декември 2005

Пет стъпки за подобряване на лидерството на екипи

Ако сте чували, че екипът трябва да е ефективен от само себе си, само защото някакви хора са събрани някъде, да работят нещо, то това е голяма грешка. Трябва да сте наясно,
че ефективността е резултат от: умение да съставите т. нар. “балансиран екип”, в който има представители на всички...
16 Декември 2005

Икономия ли е икономията от ИТ?

Изкушените от маркетинга знаят, че в развитието си тази наука стига до т. нар. маркетинг на взаимоотношенията (relationship marketing). Това е логична последица от глобализацията, високата мобилност на клиентите, ожесточената конкуренция и лесния достъп до всякаква информация. Всичко това изправя...
16 Ноември 2005

В навечерието на новата данъчна година

Годишно счетоводно приключване
С новата редакция на Националните счетоводни стандарти - “Счетоводни стандарти за МСП”, които са в сила от 01.01.2005 г., и с прилагането на МСС за останалите предприятия, се определя повишение на дела на онези елементи от счетоводната политика (принципи, бази,...
16 Ноември 2005

Успешното представяне в интернет

Иван Иванов е един от първите български специалисти по маркетинг и реклама в интернет. Професионално се занимава с интернет продукти от 1996 г. Участвал е пряко в създаването на най-голямата българска интернет марка, DIR.BG и като консултант в изграждането на други интернет...
16 Ноември 2005

Хората не се мотивират от само себе си

Когато създавате екип (работен, проектен, мениджърски и т.н.), вие залагате на неговия мощен потенциал да изпълни важна цел. Следите непрекъснато хода на изпълнение на целта и така управлявате екипната ефективност и факторите, които й влияят. В последните два броя на списанието предложихме полезни...
16 Ноември 2005

Рискове и измами при сделки с имоти

Всеки купувач или продавач минава своя път на колебания и въпроси, докато стигне до решението да направи сделка. Остава съмнението дали е избрал подходящия момент и доколко цената е добра. Независимо от отговора обаче, много участници в пазара на имоти се страхуват, че ще бъдат подведени или...
16 Септември 2005

Атмосферата в екипа влияе силно на неговата ефективност

Ако хората - участници в екипа са първата грижа на мениджърите (или собствениците на фирми, когато самите те управляват), то следващата тяхна грижа е ефективността на работа на екипа (степента, в която екипът изпълнява задачите си, осигурява "добавената стойност" за организацията и развива...
16 Август 2005

Международни стандарти за социалната отговорност на успешния бизнес

В теорията и практиката съществуват различни термини, които описват сравнително новото понятие “социална отговорност", което задава нови стандарти за добра практика на бизнеса. А те са: Корпоративна социална отговорност; 4 Участие на корпорации в граждански инициативи; Защита на околната среда и...
16 Август 2005

Двойно данъчно облагане

Интензивността на търговските отношения и нарастващият брой чуждестранни инвестиции у нас предпоставят необходимостта от специално внимание към въпроса за данъчното облагане на лица, които са местни за една държава, а получават доходи в друга.
Всяко юридическо или физическо лице, местно лице...
16 Август 2005

Покупка на земеделска земя за инвестиционни проекти

Земеделските земи с право на промяна на предназначението стават все по-търсени от инвеститори за промишлено, жилищно или друго строителство. В повечето случаи обаче покупните цени на тези имоти са няколко пъти по-скъпи от обикновената земеделска земя, която е без право на ползване.
В много...

Страници