Консултанти

16 Февруари 2007

2007 - мръсните пари си отиват от пазара на недвижими имоти

През 2007 г. пазарът на недвижими имоти у нас може да претърпи промени, заради новите реалности след присъединяването ни към ЕС. Различните сегменти ще се разграничават все по-отчетливо. Броят на реалните пазарни играчи ще намалява, а аматьорите в бранша ще бъдат принудени да се преориентират към...
16 Февруари 2007

Новите моменти в данъчното законодателство през призмата на мениджъра*

Във връзка с членството на страната ни в Европейския съюз настъпиха редица изменения в данъчните закони. В настоящия материал ще обърнем внимание на основните промени в материалните данъчни закони. За първи път у нас се въвежда понятието тристраннна операция. Тристранна операция е доставката на...
16 Февруари 2007

Как да изберем своя кредитен консултант


Тихомир Тошев се присъединява към екипа на „Адрес недвижими имоти” през 2004 г. като административен директор и Член на съвета на директорите. В края на 2005 г. подготвя създаването на компанията за кредитни консултации Кредит Център, на която става Изпълнителен директор. Преди това е...
16 Февруари 2007

Публичност, която води до печалба

Всеки ден сме атакувани от все повече PR и рекламни кампании, от нарастващото присъствие на хиляди фирми, които се опитват да наложат своя марка, продукти или услуги на пазара, или пък да изградят личностен имидж в обществото. Това налага умножаването на средствата и техниките за влияние върху...
16 Февруари 2007

Доставки на нови превозни средства от и към ЕС

Съгласно европейското законодателство новите превозни средства трябва да се облагат в държавата-членка, където те ще се употребяват. Това означава, че когато превозното средство ще се използва в България, то при покупката му от друга държава-членка купувачът трябва да заплати за превозното средство...
16 Февруари 2007

Инвестиционно консултиране на фирмите

Днес, когато членството на България в Европейския съюз е факт, пред страната ни се откриват нови възможности за привличане на инвестиции, както от Европа, така и от други държави извън Европейския континент. След последните промени в данъчното законодателство, които ни нареждат сред страните с един...
16 Февруари 2007

“Добър ден, вие сте хедхънтнат”*

Повечето професионалисти в различните компании не се развиват толкова бързо, колкото биха искали по отношение на кариерата и доходите си. Често обаче те нямат достатъчно време, за да следят текущите възможности на пазара, но определено се нуждаят от такава информация. Тук се намесват хедхънтинг...
16 Февруари 2007

Маркировка на стоките

“СЕ” маркировката представлява индикация, че изискванията към всяка една от приложените Директиви са били изпълнени. Насочена е към властите на държавите-членки и е защитена от тях. “СЕ” маркировка се поставя само на продукти, обхванати с директиви от Новия подход, за каквито задължително е...
16 Януари 2007

TOTAL и безопасността на храните

В центъра на вниманието от около 20 години насам, управлението на здравните рискове стои в основата на цялата хранителна промишленост. Едновременно с усъвършенстването на своите методи на производство и контрол, производителите също така налагат върху доставчиците своите изисквания за висока...
16 Януари 2007

Как започва и протича процедурата по медиация?

Медиацията често е определяна като процедура на подпомагани преговори. Основната разлика между нея и преговорите, които се водят за разрешаването на спорен въпрос или конфликт, е присъствието на неутрално трето лице, което подпомага проблемите в комуникацията, изясняването на спорните въпроси и...

Страници