fbpx “Добър ден, вие сте хедхънтнат”* | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

“Добър ден, вие сте хедхънтнат”*

“Добър ден, вие сте хедхънтнат”*

етикети

Повечето професионалисти в различните компании не се развиват толкова бързо, колкото биха искали по отношение на кариерата и доходите си. Често обаче те нямат достатъчно време, за да следят текущите възможности на пазара, но определено се нуждаят от такава информация. Тук се намесват хедхънтинг консултантските компании, които изпълняват ролята на носител на тази полезна за професионалистите информация.

Как да попаднем в обсега на хедхънтерите?
Най-директният начин е чрез иницииране на опознавателна среща с тях. Има и по-индиректни начини да влезете в полезрението на “ловците на глави”, като например влизане в различни неформални и формални професионални или приятелски мрежи или да се превърнете в ценен информатор на самия хедхънтър относно сферата, в която работите. Хедхънтърите следят също различни публикации, новини и публични изяви за професионалистите на високи позиции.

Какво да правим, ако получим такова
обаждане?
Различните хедхънтинг консултантски компании имат различен подход в контактуването с професионалисти, но в най-добрия си вид процесът прилича на ухажване - едната страна провокира интереса на другата, но ухажването може да продължи, само ако и другата страна подаде сигнал за проявен интерес. Не са изключени обаче и случаи, когато можете да получите обаждане от представител на конкуренцията с директно предложение, което да постави на изпитание чувството ви за етичност.
В най-добрия случай обаждането ще бъде с цел информиране за съществуваща възможност. Не е необходимо да вземете решение на този ранен етап. Ако заявите интерес, ще бъдете поканени на среща, където ще ви бъде дадена по-подробна информация. Впрочем вие сами можете да инициирате такава, тъй като не е излишно да познавате лично консултантите от този бранш. Ако не сте заинтересувани от конкретната възможност, бихте могли да препоръчате някой друг - по този начин ще направите услуга както на хедхънтъра, така и на човека, който сте препоръчали, която не се знае кога ще ви се върне. Не е добре да отказвате директно още при първия контакт по телефона, тъй като всъщност не знаете точно за какво става въпрос, а и е в интерес на всеки професионалист да се информира за актуалностите на пазара.

Отношението ви по време на разговорите
Ако с вас е осъществен контакт, дори и когато самият вие не търсите нова работа, за да се срещнете с клиента трябва да преминете интервю с консултанта, а за да получите конкретно предложение трябва да се срещнете с клиента. Подходът на различните хедхънтинг консултантски компании е различен по отношение на продължителността и дълбочината на процедурата. Това има своите положителни и отрицателни страни. От професионална гледна точка е добре компанията-работодател да има колкото се може повече предварителна и задълбочена информация за вас, включително и за вашите очаквания. Това означава, че е добре консултантът да прекара известно време в разговор с вас и да получи достатъчно доказателства за вашата ценност като професионалист. Не са рядко обаче случаите, когато някой професионалист предпочита първо да чуе предложението от страна на компанията-работодател и тогава да реши дали си заслужава да вложи усилия и време. Макар и до известна степен това отношение да е разбираемо
в днешното забързано време, “обектите” на хедхънтинг трябва да си дават сметка, че другата страна също се опитва да минимизира риска и както да даде, така и да събере достатъчно
информация.
Със съгласието си да продължите напред след срещата с консултанта, вие приемате факта, че се включвате в конкурс, където се състезавате наравно с други професионалисти.

Важните въпроси по време на интервю
Какви са (или са били) Вашите отговорности/постижения в настоящата/предишна месторабота?
Безполезен отговор би бил “Обичайното за тази позиция” или акцент върху ние, отдела и т.н. вместо върху личния принос. В интерес на добрия професионалист е изчерпателно, но стегнато, да изясни същността на работата си, подкрепена с информация за конкретни постижения. Въпреки че е “хедхънтнат”, ако професионалистът иска да има реални шансове да продължи напред, би трябвало да се стреми да се представи по максимално добър начин.

Какво възнаграждение бихте искали?
Този въпрос е добре да се изясни още при първата среща, защото консултантът, като трета страна може да оптимизира процеса и да спести време и на двете страни.
Много често професионалистите не считат за необходимо да дефинират граници на очакванията си за възнаграждение на етап среща с консултант, защото не биха искали да посочат твърде ниска/висока сума

Повечето професионалисти обаче използват за ориентир сегашното си възнаграждение и информацията си за пазара и на тази база дефинират дадена сума, под която не биха искали да паднат. Макар и да изглежда вътрешна, информацията от форумите често пъти е злонамерена и предубедена и не е надеждна база за създаване на точно впечатление.

Имате ли въпроси?
Редно е консултантът да предостави възможност на професионалиста да зададе въпросите, които има. Професионалистът ще получи по-добра представа за кариерната възможност, ако зададе въпроси за компанията, функцията и структурата на екипа, както и за етапите, които следват в конкурса. Нерядко са задавани
и “неудобни” въпроси като защо е вакантна позицията, вярно ли е че в компанията съществуват такива и такива проблеми и т.н. - професионалистът е в правото си да поиска информация по тези въпроси, макар че консултантът може
и да не е упълномощен до отговори.

Почти на финала - няколко аргумента против приемането на контраоферта от настоящия работодател
Когато предизвестите напускането си, настоящият ви работодател може да се опита да ви задържи по различни начини и да ви отправи привлекателно предложение.

  • Помислете си дали първоначалните причини за вашето решение да смените работата си са се променили.
  • Преценете внимателно ситуацията - това, което предлага новият ви работодател може да е уникална възможност, която да не се повтори. Вместо да губите сигурност, печелите нова.
  • Ако ви е направено предложение за по-висока заплата е вероятно да пропуснете следващото повишение. Не е изключено намеренията на работодателя да са след време да поиска да ви замени за някой служител с по-ниски претенции
    за заплащане.
  • Вие вече сте изявили желание за напускане, така че вашата лоялност вече е под въпрос.


За контакти:
Kонсултантска компания “Торо Груп С”
тел: 02/ 963 04 47
www.torogroups.com