Консултанти

16 Февруари 2008

При луксозните имоти няма място за компромиси

Пазарът на луксозните имоти в България е в своя начален стадий на развитие. Поради разбираеми причини все още над 90 % от жилищните имоти, предлагани за продажба у нас, не биха могли да се нарекат луксозни. Все още е малък обемът на строящите се или новопостроени престижни сгради, като прави...
16 Февруари 2008

Развитие на мениджмънта в различните фази на организационен растеж

Мениджърите имат много по-голяма стойност от колите, въпреки това много фирми не инвестират в развитие на мениджмънта, за да разполагат с добре подготвени управленци, което би повишило цената на човешките ресурси.
Препоръчваме фирмата да изразходва 5 %-10 % от годишните заплати за развитие на...
16 Февруари 2008

Руските клиенти направиха морските курорти по-скъпи от планинските

Цените на имотите в планинските ни курорти са нараснали с 10 % в рамките на изминалата година. В ръста са калкулирани общата инфлация за страната и повишената цена на труда. Съотношението на търсене и предлагане се е запазило, което предполага спокойно и плавно развитие и през новия сезон.
С...
16 Ноември 2007

Природа, характеристики и поведение на предприемачите

Класическата икономическа теория предполага, че предприемачите са тези, които поемат риск. Въпреки това, изследванията върху предприемачеството посочват, че в действителност не съществуват значими разлики в това отношение между предприемачите и другите. Дори ще се окаже, че предприемачите проявяват...
16 Ноември 2007

Конструктивнияt конфликт може да е здравословен

Повечето ръководители смятат, че вземането на решение е единично събитие, осъществяващо се в определен момент от времето. На практика обаче това е процес, изобилстващ от властови игри, политики, лични нюанси и институционална история. Лидерите, които осъзнават това, взимат много по-добри решения от...
16 Ноември 2007

Интелигентни системи за електронно обучение - настояще или бъдеще?

HiLab се занимава с тестване на ползваемост на уебсайтове, софтуер и системи за електронно обучение както и изследване на въздействието на рекламата Както повечето аспекти в живота ни и обучението включва все повече и повече участието на новите информационни технологии. Всеки съвременен...
16 Октомври 2007

Значението на целта за личността, екипите и организациите

Какво представлява целта?
Целта е същността на това, което е най-значимо за личността, екипа или организацията. Тя намира своя израз в решенията, действията, участието и приноса.
Целта се трансформира в чиста енергия. Тя е горивото, което поддържа движението на хората през трудните времена...
16 Октомври 2007

Медиацията - постигане на споразумение Правни последици

Разпоредбата на чл. 16 от Закона за медиацията предоставя на страните възможността да изберат съдържанието и формата на спогодбата. Законът изрежда устна, писмена форма и писмена форма с нотариална заверка. Писменото споразумение следва да съдържа мястото и датата, на която е било постигнато,...
16 Октомври 2007

Кога се плаща данък добавена стойност при сделка с имот

В ЗДДС се разглеждат доставките, свързани със земя (по смисъла на този закон “земя” е земеделската, горската и тази в строителните граници на населените места). Облагаемите доставки означават сделки, сключени от регистрирано по ЗДДС лице, което прехвърля собственост върху земя, учредява или...
16 Октомври 2007

“Дебютантът” Типично българско явление

Склонни ли сме да поемаме риск по отношение на парите си? Такава е темата на проведено изследване, което прави опит да разграничи населението у нас на четири отделни типа, в зависимост от отношението им спрямо риска. За база служат отговорите на различни категории въпроси (спестяване и инвестиране...

Страници