Консултанти

16 Март 2009

Техниката “Спри-Предизвикай-Фокусирай” и как да се справим с чувство на загуба

Вътрешните усещания за загуба на хората, които са естествени и предвидими в ситуация на промяна, се проявяват в четири основни модела на поведение: Липса на ангажираност (“Просто ще се оттегля и ще чакам”)
Липса на идентификация (“Аз бях някой”)
Липса на ориентация (“Къде е мястото ми...
16 Февруари 2009

Етичността е водеща за постигането на целите

Компания Eaton е сред водещите в производството и поддръжката на системи за контрол на качеството, хидравлични компоненти, системи и сервизна поддръжка на индустриално и движимо имущество. Тя разполага с над 82 хиляди служители и е позната на пазара в повече от 150 държави. В България набира сила...
16 Февруари 2009

Най-важните 10 прогнози за българския ИТ пазар през 2009 г. По-бърза трансформация и по-големи предизвикателства

1 Парламентарните избори ще предизвикат известни сътресения в ИТ инвестициите от страна на държавната власт и бюджетните организации
Евентуалните промени в законодателната и изпълнителната власт, както и в ръководството на отделните бизнес звена на държавата, ще доведат най-...
16 Февруари 2009

Силното лидерство

При прилагането на нови стратегии за успех на съвременния конкурентен пазар е необходимо хората да вложат цялата си енергия. Това се налага особено по време на криза, защото: Организациите се сблъскват със заплахи за техния растеж и оцеляване. Предизвикателствата пред организацията
стимулират...
16 Февруари 2009

Франчайзинг - начин една агенция за имоти да оцелее

След години на развитите и редица промени,
франчайзингът се наложи като един от най-успешните бизнес модели в света. В основата на отношенията стои договорът за партньорство, при който собственикът на дадена търговска марка, наложена вече на пазара, продава правото на друга фирма да развива...
16 Януари 2009

Силното лидерство помага при криза или промяна в организацията

Всяка организация се влияе от промените в обществото и света около нея.
Директно или индиректно служителите също чувстват натиска от различните бизнес условия. Разбираемо е, че самото естество на една такава промяна “изстисква” енергията на хората.
Но как може организацията да преследва...
16 Януари 2009

Как да задържим високо-квалифицираните служители?

Непрекъснато слушаме да се говори за криза на кадрите. Обаче, често пъти не става въпрос за липса на работна ръка, а за липса на качествени специалисти. Съвсем в реда на нещата е по-добрият и
по-квалифицираният специалист да бъде обект на желание от страна на работодателя.
Но, не по-малко...
16 Ноември 2008

Делегирането - двойна работа или спестено време

Петър Иванов е мениджър в голяма международна фирма. Пряко подчинени са му почти петдесет служители. Освен това, седмично той участва в няколко събрания в офиса и предоставя ежедневно две справки към своя генерален директор. Иванов лично преговаря
с ключовите партньори. Отделно, той се...
16 Октомври 2008

Маркетинговите стратегии се изместват от продукта към неговия потребител

“Директен маркетинг” е понятие, което набира все по-широка популярност в професионалния жаргон на маркетингови специалисти, търговци и журналисти в България. Други асоциират същността на директния маркетинг с широко артикулираните понятия като събиране на лични данни, непоискани търговски съобщения...
16 Септември 2008

Езикът на тялото - предимство в бизнеса

“Взети заедно и поотделно веждите, очите, устата, тенът на кожата, ръцете, краката и пръстите – всички те могат да изразяват емоции. Мислете за тези елементи от езика на тялото като за думите в изреченията: ако знаете всичките думи – изречението е разбираемо за вас, но ако знаете само всяка...

Страници