Консултанти

16 Април 2008

Мотивация на младите служители мисията (не)възможна

Спомняте ли си филмите на Том Круз? Сигурно сте обърнали внимание как първият филм започва с относително бавно темпо, а последният филм е така забързан, че отдавна си забравил каква е била целта на повествованието и единствено можеш да примигваш пред все по-гръмотрясните и шумостряскащи ефекти....
16 Април 2008

2008-ма или как “да върнем служителя в мача...”

Моята прогноза е, че настоящата година ще бъде най-трудната в това отношение за цялото десетилетие. Във връзка с това, обученията на персонала могат да са в подкрепа на работодателите в тези им предизвикателства. Все повече хора твърдят, че основна причината да останат на едно работно място е...
16 Април 2008

Консултант за твоя кредит

Тук на помощ идват кредитните консултанти, специалистите, които ще намерят най-доброто решение. За това каква е тяхната работа,
зададохме въпроси на кредитни консултанти
от “Кредит Център”. Каква е дейността на един кредитен консултант?
- Той е независим експерт, който...
16 Април 2008

ISO 26 000 е входната врата към социалната отговорност за всяка организация

Мартин Нойрайтер работи като бизнес консултант в областта на КСО повече от 10 години и е експерт към няколко правителства и световни компании в работата им в сферата на социалната отговорност.
Въпросът, как бизнесът ще бъде ръководен в бъдеще, е жизнено важен за българската икономика....
16 Март 2008

Визитката - незаменим аксесоар през вековете

Ако в днешно време нямате визитка, все едно, че нямате име. Но това не е само модерна приумица, а дълга история, която започва преди 6 века.
Първите варианти на визитката се появяват в Китай. Оттам картичката пътува повече от век, за да стигне до Европа и да започне да набира популярност сред...
16 Март 2008

Мениджърът и решаването на вътрешни конфликти

Васил Бункин е официално регистриран и лицензиран медиатор в България с повече от две години опит в разрешаването на конфликти. Работил е по множество бизнес и социални конфликти като медиатор, бил е консултант към неправителствени организации и в българската съдебна система. Като сътрудник в...
16 Март 2008

Интегриране практиките на лидерство и мениджмънт*

*Продължение от миналия брой Екипите и отделните индивиди трябва да получат отговор на пет въпроса, за да постигнат ефективно целите на компанията. На тези въпроси се отговаря с прилагането на пет принципа: Посока, Цели, Обратна връзка, Признание и Подкрепа. Степента, в която лидерството,...
16 Февруари 2008

Руските клиенти направиха морските курорти по-скъпи от планинските

Цените на имотите в планинските ни курорти са нараснали с 10 % в рамките на изминалата година. В ръста са калкулирани общата инфлация за страната и повишената цена на труда. Съотношението на търсене и предлагане се е запазило, което предполага спокойно и плавно развитие и през новия сезон.
С...
16 Февруари 2008

Развитие на мениджмънта в различните фази на организационен растеж

Мениджърите имат много по-голяма стойност от колите, въпреки това много фирми не инвестират в развитие на мениджмънта, за да разполагат с добре подготвени управленци, което би повишило цената на човешките ресурси.
Препоръчваме фирмата да изразходва 5 %-10 % от годишните заплати за развитие на...
16 Февруари 2008

При луксозните имоти няма място за компромиси

Пазарът на луксозните имоти в България е в своя начален стадий на развитие. Поради разбираеми причини все още над 90 % от жилищните имоти, предлагани за продажба у нас, не биха могли да се нарекат луксозни. Все още е малък обемът на строящите се или новопостроени престижни сгради, като прави...

Страници