Консултанти

16 Април 2008

Консултант за твоя кредит

Тук на помощ идват кредитните консултанти, специалистите, които ще намерят най-доброто решение. За това каква е тяхната работа,
зададохме въпроси на кредитни консултанти
от “Кредит Център”. Каква е дейността на един кредитен консултант?
- Той е независим експерт, който...
16 Април 2008

ISO 26 000 е входната врата към социалната отговорност за всяка организация

Мартин Нойрайтер работи като бизнес консултант в областта на КСО повече от 10 години и е експерт към няколко правителства и световни компании в работата им в сферата на социалната отговорност.
Въпросът, как бизнесът ще бъде ръководен в бъдеще, е жизнено важен за българската икономика....
16 Април 2008

Мотивация на младите служители мисията (не)възможна

Спомняте ли си филмите на Том Круз? Сигурно сте обърнали внимание как първият филм започва с относително бавно темпо, а последният филм е така забързан, че отдавна си забравил каква е била целта на повествованието и единствено можеш да примигваш пред все по-гръмотрясните и шумостряскащи ефекти....
16 Април 2008

2008-ма или как “да върнем служителя в мача...”

Моята прогноза е, че настоящата година ще бъде най-трудната в това отношение за цялото десетилетие. Във връзка с това, обученията на персонала могат да са в подкрепа на работодателите в тези им предизвикателства. Все повече хора твърдят, че основна причината да останат на едно работно място е...
16 Март 2008

Визитката - незаменим аксесоар през вековете

Ако в днешно време нямате визитка, все едно, че нямате име. Но това не е само модерна приумица, а дълга история, която започва преди 6 века.
Първите варианти на визитката се появяват в Китай. Оттам картичката пътува повече от век, за да стигне до Европа и да започне да набира популярност сред...
16 Март 2008

Мениджърът и решаването на вътрешни конфликти

Васил Бункин е официално регистриран и лицензиран медиатор в България с повече от две години опит в разрешаването на конфликти. Работил е по множество бизнес и социални конфликти като медиатор, бил е консултант към неправителствени организации и в българската съдебна система. Като сътрудник в...
16 Март 2008

Интегриране практиките на лидерство и мениджмънт*

*Продължение от миналия брой Екипите и отделните индивиди трябва да получат отговор на пет въпроса, за да постигнат ефективно целите на компанията. На тези въпроси се отговаря с прилагането на пет принципа: Посока, Цели, Обратна връзка, Признание и Подкрепа. Степента, в която лидерството,...
16 Февруари 2008

Лидерството и мениджмънтът днес

По време на индустриалната революция прилагането на принципите на мениджмънта е станало еднозначно с военния стил на “заповеди и контрол”. По тази причина нуждата от лидерство е главна тема на много автори и консултанти през последните две десетилетия. Съвременните организации често инвестират в...
16 Февруари 2008

Как да постигнем успех в преговорите Пречки за успешно общуване

В работната си среда ние общуваме с жестове и думи, като може да не осъзнаваме напълно как насрещната страна тълкува съдържанието им. Мълчанието ни, например, може да бъде възприето или като напрежение и послание за ангажираност, или тревожност, или като размисляне върху току-що получената...
16 Февруари 2008

Руските клиенти направиха морските курорти по-скъпи от планинските

Цените на имотите в планинските ни курорти са нараснали с 10 % в рамките на изминалата година. В ръста са калкулирани общата инфлация за страната и повишената цена на труда. Съотношението на търсене и предлагане се е запазило, което предполага спокойно и плавно развитие и през новия сезон.
С...

Страници