Консултанти

Предприемаческата култура е изключително важен феномен в развитието на бизнес културата у нас за последните 15 години. Тя включва: компетентност в области като: IT, онлайн-общуване в страната и в чужбина, PR, данъчна култура, култура в търговското обслужване, култура в производствените отношения, култура в областта на маркетинга, управлението, рекламата и др. Развитието на предприемаческата култура зависи и от политическата надстройка и икономическата база в обществото.
Разработването на средства и механизми за осъществяване обмен на данни с други системи винаги е било неизменна част от процеса по внедряване на продуктите от фамилията Омекс®. Дългогодишният и разностранен опит на “ОмегаСофт” ООД в тази област може да бъде лесно оценен по броя и разнообразието на средствата за връзка, които функционират безпроблемно в добре познатите “Омекс - Заплати” и “Омекс - Кадри”. Омекс® 2000 не само продължава поддръжката на средствата за връзка, но и използва ефективно новите възможности, които средата и технологиите предоставят.
Промишленият дизайн покрива голямо разнообразие продукти от промишлеността, модата и занаятчийството. От технически и медицински инструменти до часовници, бижута и други луксозни предмети. В това число продукти за домакинството, играчки, мебели и електрически уреди, коли и архитектурни произведения, от текстилни десени до спортни екипировки.
Недвижимата собственост винаги е била синоним на стабилност и сигурност. В България да имаш собствено жилище е нещо, към което се стремят всички - около 50% от населението притежава недвижима собственост, което е много висок процент в сравнение със страните от ЕС.
Казват, че бъдещето на комуникациите е в потенциала на новите информационни технологии, които все по-често ще заместват приетите модели общуване и ще слагат неотменен печат върху бъдещето ни.
През последните години престъпността у нас рязко нарасна. Причините за това са много. Обират ни на всеки 3 часа - такава е последната статистика. Подготвен ли е обаче българинът психически и практически да се защити? До известна степен той смята, че не е негова работа да се грижи за собствената и на семейството си безопасност.Въпросът е: Има ли разлика в осъзнаването, превенцията и подготовката, когато става дума за финансово по-състоятелни хора?
Power Center 8 е един от най-иновационните софтуерни продукти на американската компания Informatica. Той е създаден, за да удовлетвори нуждите на фирмите от леснодостъпни и интегрирани бази данни за виртуални и бизнес системи, във всякакъв формат, както и високоскоростната доставка на тези данни вътре в организацията.
Първият бизнес инкубатор се появява в гр. Батавия, САЩ през 1959 г. Повече от десет години инкубаторът се бори с недоверието на хората. Чак в началото на 70-те години фирмите съзнават, че това е метод, който може наистина да помогне на прохождащия бизнес. През 1980 г.
Най-общото определение за акция е ценна книга, която дава право на собственост върху съответен дял от дадена компания. Акцията дава право на собственика си да получи дял от печалбата под формата на дивидент, който се разпределя след данъчното облагане на дружеството. Управляващите компанията дават предложение, каква част от печалбата да се разпредели като дивидент и каква да остане на разположение на дружеството.
Димитър Джендов е управител на Глобал Консултинг. Занимава се с частен бизнес от края на 1992 г., а преди това е бил научен сътрудник в БАН. Фирмата съществува от десет години. Основната ? дейност са информационните технологии. Партньори са им известни американски и европейски фирми от ИТ бранша.