Консултанти

16 Април 2006

Присъединяване на данъчната ни култура към европейската

Предприемаческата култура е изключително важен феномен в развитието на бизнес културата у нас за последните 15 години. Тя включва: компетентност в области като: IT, онлайн-общуване в страната и в чужбина, PR, данъчна култура, култура в търговското обслужване, култура в производствените отношения,...
16 Април 2006

Интеграция на Омекс® 2000 със SAP

Разработването на средства и механизми за осъществяване обмен на данни с други системи винаги е било неизменна част от процеса по внедряване на продуктите от фамилията Омекс®. Дългогодишният и разностранен опит на “ОмегаСофт” ООД в тази област може да бъде лесно оценен по броя и разнообразието на...
16 Април 2006

Добрият промишлен дизайн е равностоен на добрия имидж за продукта

Промишленият дизайн покрива голямо разнообразие продукти от промишлеността, модата и занаятчийството. От технически и медицински инструменти до часовници, бижута и други луксозни предмети. В това число продукти за домакинството, играчки, мебели и електрически уреди, коли и архитектурни произведения...
16 Април 2006

Дружествата със специална инвестиционна цел - алтернатива за инвестиция в имоти

Недвижимата собственост винаги е била синоним на стабилност и сигурност. В България да имаш собствено жилище е нещо, към което се стремят всички - около 50% от населението притежава недвижима собственост, което е много висок процент в сравнение със страните от ЕС.
Но много от купувачите на...
16 Април 2006

Твоят бизнес с нов и “HARD” поглед в комуникациите

Казват, че бъдещето на комуникациите е в потенциала на новите информационни технологии, които все по-често ще заместват приетите модели общуване и ще слагат неотменен печат върху бъдещето ни.
Въпреки това, все по-често търсим нестандартни отговори на въпросите, които така или иначе никога не...
16 Март 2006

Инвестицията в акции – форма на спестяване

Най-общото определение за акция е ценна книга, която дава право на собственост върху съответен дял от дадена компания. Акцията дава право на собственика си да получи дял от печалбата под формата на дивидент, който се разпределя след данъчното облагане на дружеството. Управляващите компанията дават...
16 Март 2006

Американското правителство подкрепя бизнес инкубаторите

Първият бизнес инкубатор се появява в гр. Батавия, САЩ през 1959 г. Повече от десет години инкубаторът се бори с недоверието на хората. Чак в началото на 70-те години фирмите съзнават, че това е метод, който може наистина да помогне на прохождащия бизнес. През 1980 г. в североизточната част на...
16 Март 2006

Informatica Power Center 8 - технология от най-ново поколение

Power Center 8 е един от най-иновационните софтуерни продукти на американската компания Informatica. Той е създаден, за да удовлетвори нуждите на фирмите от леснодостъпни и интегрирани бази данни за виртуални и бизнес системи, във всякакъв формат, както и високоскоростната доставка на тези данни...
16 Март 2006

Финансово състоятелните българи са притегателен обект за престъпниците

През последните години престъпността у нас рязко нарасна. Причините за това са много. Обират ни на всеки 3 часа - такава е последната статистика.
Подготвен ли е обаче българинът психически и практически да се защити?
До известна степен той смята, че не е негова работа да...
16 Февруари 2006

Информационните технологии ускоряват работния процес

Димитър Джендов е управител на Глобал Консултинг. Занимава се с частен бизнес от края на 1992 г., а преди това е бил научен сътрудник в БАН. Фирмата съществува от десет години. Основната ? дейност са информационните технологии. Партньори са им известни американски и европейски фирми от ИТ...

Страници