Директният маркетинг намира все по-често приложение в кампаниите на българските рекламодатели

етикети: 

Отдавна отмина времето когато българските рекламодатели възприемаха само традиционната медийна реклама като единствена форма на контакт с потребителите.
Немедийната реклама, както и други форми на маркетингови комуникации, вече заеха своето място сред интегрираните маркетингови комуникации. Много фирми използват директния маркетинг като средство за създаване на директни връзки с потребителите и за получаване на директен отговор от тях. Някои компании използват директния маркетинг като поддържащо средство в кампаниите си, за други компании това е единственият подход, който използват, а има и трети, при които директният маркетинг се е превърнал в нов начин за правене на бизнес.

Директният маркетинг има много предимства, както за продавача на продукта или услугата, така и за купувача
Чрез директния маркетинг клиентите получават лесно детайлна информация за продуктите и услугите, които ги интересуват.
Подходът е личен, удобен, своевременен
и интерактивен.
Директният маркетинг е ефективна форма
на комуникация заради възможността за тясно таргетиран контакт с целевата аудитория.
Едно от основните условия, необходими за успеха на една кампания, е пълната база данни с детайлна информация за потенциални потребители, включваща географски, демографски, психографски и поведенчески характеристики.

Основна част от директния маркетинг
е т.нар. телемаркетинг
Около 36 % от продажбите от директен маркетинг се извършват по телефона. Директният мейлинг също представлява един голям процент от директния маркетинг. Около 31 % от продажбите се извършват в следствие на предложение, напомняне или изпращане по пощата на друга форма на подканване до определен адрес
на определено лице. С въвеждането на Интернет голяма част от директния мейлинг се разпространява и чрез електронната поща.

Телевизионният директен маркетинг включва Хоумшопинг и Телешопинг, т.нар Инфомершъли и реклами, които изискват директен отговор, обаждане и покупка.
Когато говорим за директен маркетинг е неизбежно да не споменем някои етични проблеми, които възникват. А те са: нарушаване на личното пространство, бомбардиране на потенциалните купувачи с информация по пощата и др.

Защо да изберем директния маркетинг?
Директният маркетинг има възможността да таргетира малки географски пространства, където може би няма подходяща медия, която да обхване целевата аудитория. Така той може да се окаже единственият начин за пълноценна комуникация с потребителя. Ако клиентът оперира само в определен квартал на града, няма нужда да се влагат излишни средства в местния вестник или радиостанция, която ще се слуша в целия град, спокойно може да се направи мейлинг само на домакинствата от квартала. По този начин не само ще се спестят пари на реклмодателя, но и рекламата ще бъде по-персонална и ще може да се изтъкне основно предимство на предлагания продукт или услуга - географската близост с потребителя - особена сила има при предлагане на услуги като - автомивка, химическо чистене, фризьорски и козметични салони, фитнес зали и др.
Терминът директен маркетинг не трябва да се разбира погрешно и изцяло като немедийна реклама. Напротив в много от случаите директният маркетинг използва медии като телевизия, радио и преса
Разликата е, че при директния маркетинг се изисква от потребителя да предприеме определено действие, да се обади на безплатен телефон и да поръча стока, услуга или да попълни въпросник и т.н.
Терминът Директен Маркетинг е въведен през 1961 г. от Лестър Уундърмен. Той е въвел техниката на директния маркетинг за първи път с марки като Американ Експрес и Колумбия Рекърдс. Уундърмен може да е бил първият, но на практика продажбите по пощата са започнали с изобретяването на пишещата машина през 1867 г.

  1. Всяка година 100 милиона дървета се
    използват за т.нар. „junk mail”.
  2. 250 000 домове могат да бъдат отоплени
    с еднодневния „junk mail”.
  3. Годишното производство на непотребна поща консумира повече енергия от 2.8 милиона автомобили.

Първият каталог за каталожна търговия по пощата е напечатан през 1872 г. в САЩ
В Европа следите на директния маркетинг могат да се проследят до 15-ти век. След Гутенбергското изобретение първите печатни каталози са от 1450 г.
Наред с многото предимства директният маркетинг има и някои недостатъци. Сред тях са високата цена на хиляда (CPT), която обаче се компенсира с ниското ниво на “waste” или послания, недостигнали точно до представители на целевата аудитория. При директния маркетинг се похабяват огромни количества хартия и много еколози са противници на тази форма на комуникация на фирмите с потребителите.

Facebook comments