Наталия Кирилова

16 Юни 2007

Директният маркетинг намира все по-често приложение в кампаниите на българските рекламодатели

Отдавна отмина времето когато българските рекламодатели възприемаха само традиционната медийна реклама като единствена форма на контакт с потребителите.
Немедийната реклама, както и други форми на маркетингови комуникации, вече заеха своето място сред интегрираните маркетингови комуникации....