fbpx Политики за КСО | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Политики за КСО

Съществува пряка връзка между здрав и печеливш бизнес, и добруване на общността. По-голямата част от малкия и среден бизнес е неразделна част от общността и има активно участие в местните стремежи и активности. Ползите за компаниите са най-вече в :

- създаването на ценни мрежи и връзки с другите местни компании;

- признанието и уважението от страна на клиента;

- подобрената репутация

- по-устойчив процес на набиране и задържане на персонала.

Да си добър съсед не означава да имаш респект и уважение само към непосредствената заобикаляща среда. Подкрепата на общността може да предполага и нещо, което е от съществено значение за цялата общност, напр. спонсорство или инвестиране на време и експертиза, напр. помощ за местния спортен клуб, на образователни и културни инициативи. Съдействие за справяне на проблеми с престъпността или дългосрочната безработица могат да подпомогнат финансовия успех на компанията. Ангажираността с местната общност може да подпомогне и процеса по дефиниране на нови пазарни ниши, потенциални клиенти или бизнес възможности, създаване на контакти с местните институции и лидери на мнение, както и създаване на нови партньорства с други местни бизнеси по отношение на общи проекти. Старайте се да избирате активности, които са свързани с бизнес целите на компанията (напр. активности, които биха били интересни на потенциалните ви клиенти или пък са в съответствие с нуждите на компанията от служители или обучение), но в същото време са релевантни на очакванията на местната общност, ангажират вашите служители и са във възможностите ви. Може да се замислите върху възможността дали вашата компания осигурява някакъв тип обучение за местните, като напр. занаятчийски курсове или такива, насочени към представители на уязвими групи; дали имате открит диалог с местните общности; правите ли локални покупки; вашите служители насърчавани ли са да участват в местни инициативи и т.н.

Повечето от малките фирми вече правят „правилните неща”. Те често се явяват „огледало” на ценностите на своя собственик или управител. Но все още малко са компаниите, които са поставили своите ценности като част от кодекса на поведение, като разписана добра практика или дори като обикновени правила, които описват визията, ценностите, отговорностите и амбицията на компанията. Определянето и комуникирането на ценностите ще помогнат на управленския екип, а и на самите служители да останат верни на своите принципи и ще помогнат за изграждане на добра репутация на компанията. Хората обичат да работят за и с други хора, които споделят техните ценности, така че този подход може да помогне собственика при привличането на служители, клиенти, доставчици и инвеститори, които одобряват неговите принципи. Вашите ценности трябва да дават ясна и постоянна насока как се справяте със ситуациите, които представляват дилеми или конфликти на интереси.

Създаването на ясна визия за компанията би помогнала на всяка една компания да намери своята правилна КСО стратегия, която е печеливша за бизнеса и за която компанията има съответния капацитет да реализира в дългосрочен аспект.