fbpx ценности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В началото на годината Renault Group идентифицират пет основни глобални тенденции, които оформят потребителското поведение. Тези предизвикват и влияят на начина, по който се проектират и доставят автомобили, услуги и решения за мобилност.
Първа част
 Комуникациите се превърнаха в основна управленска функция. Те са спойката между отделните звена в една организация и те изразяват основните й послания.
Много организации считат, че познават организационните си ценности, но много малко наистина са наясно с личните ценности на хората си.
 Ценностите са в основата на това кои сме ние като хора, но са и в основата на това, което сме като организации и общности.
Ценностите ще бъдат във фокуса на внимание по цял свят на 20-ти октомври тази година, когато за първи път ще бъде отбелязан Световния ден на ценностите.
Съществува пряка връзка между здрав и печеливш бизнес, и добруване на общността. По-голямата част от малкия и среден бизнес е неразделна част от общността и има активно участие в местните стремежи и активности.