fbpx Renault Group: Хората искат компаниите да прегърнат човешките ценности | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Renault Group: Хората искат компаниите да прегърнат човешките ценности

В началото на годината Renault Group идентифицират пет основни глобални тенденции, които оформят потребителското поведение. Тези предизвикват и влияят на начина, по който се проектират и доставят автомобили, услуги и решения за мобилност. Кои са тези тенденции?

  1. АВТЕНТИЧНОСТ

За да изградят доверие в дадена марка, потребителите все повече ценят човешкия подход и искрения дискурс във взаимоотношенията си с марките. През 2020 г. 48% от хората съобщават, че купуват продукти и услуги ексклузивно от доверени марки – увеличение от 11 пункта в рамките на шест години. Хората сега искат компаниите да прегърнат човешките ценности емпатия и етика. В замяна 59% от потребителите са готови да похарчат повече; 78% от купувачите вярват, че компаниите могат да постигнат баланс между рентабилност и подкрепа на справедливи каузи.

  1. УСТОЙЧИВО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ

Търсенето на положителни потребителски навици отразява тенденция към устойчиво благосъстояние. Това изисква култивиране на лично благосъстояние и намиране на удоволствие от консумация, която има минимално въздействие върху околната среда – т.е. без чувство за вина. Един на всеки двама души казва, че активно търси продукти и услуги, които съчетават удоволствие и устойчивост. В почти същата степен 46% от хората по света се чувстват виновни, когато действията им могат да навредят на околната среда. В резултат на това, 60% от европейските потребители очакват компаниите да се стремят активно да защитават планетата.

„Следователно компаниите имат пълен интерес да разработят по-устойчив начин на потребление с по-отговорни и екологични продукти като Renault ZOE. Това върви ръка за ръка със създаването на дизайни, които са едновременно екосъобразни и ресурсосъобразни и насърчават практиките на кръговата икономика. Renault Group е активно ангажирана с тези проблеми от много години.“, обяснява Ерик.

  1. АКТИВНО ОВЛАСТЯВАНЕ

Търсенето на смисъл и желанието да се подпомогне оформянето на едно по-добро бъдеще отразява друга глобална потребителска тенденция – тази на активното овластяване. Съответно 42% от хората чувстват необходимост да бъдат активно ангажирани със своята местна общност. Ерик обобщава явлението така: „Потребител“ и „гражданин“ вече не са две отделни понятия.“

Ето защо компаниите трябва да използват силата, която имат, за да създават по-справедливи общества чрез допълнително разгръщане на всички социални измерения на своята организация и адаптиране на дейността си, за да отговорят по-добре на тези стремежи. Това означава насърчаване на социалния прогрес, справяне с дискриминацията и развиване на взаимоотношения или партньорства, които ще доведат до промяна за по-добро бъдеще. „За пореден път това не е нищо ново за Renault Group. Социалният прогрес лежи в основата на нашето ДНК.“

  1. САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Тъй като обществата стават все по-фрагментирани и все по-индивидуализирани, това създава универсална нужда от идентичност, която се цени. Този натиск създава желание у потребителя да бъде в крак с ценностите на индивидите и общностите, към които принадлежи. Така 42% от потребителите казват, че купуват само продукти и услуги, които са в съответствие с техните вярвания и лични идеали. В същото време, тъй като хората търсят по-добър живот, стремежът към самоусъвършенстване и по-голямо уважение към индивидуалните и групови идентичности също влияе на потребителските навици.

За 47% от европейците и северноамериканците „да бъдеш верен на себе си“ се е превърнало в синоним на личен успех. „За компаниите предизвикателството е ясно: необходимо е да се идентифицират групи и индивиди, които имат сходни ценности и да им се предоставят подходящи оферти, които отразяват това сходство. С други думи, трябва да проектираме продукти и услуги, които всеки клиент може да прегърне, да ги адаптира към своите нужди и да се идентифицира с тях.”

  1. СЕМПЛОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Хората вече не искат да усложняват живота си или да губят време. „Стремеж към улесняване на живота“: това е станало ключова цел за 53% от хората по света. За компаниите „да правят нещата семпли“ означава да насърчават интуицията и адаптивността. Това означава връщане на властта обратно на хората, на потребителите. Това означава намаляване на стреса. „Прави нещата семпли!“ това е водещият етос зад създаването на успешен опит с продукти и услуги, дори по време на взаимоотношенията при покупка.

Дигиталните решения, които отговарят на този етос, при условие че не натоварват прекалено индивида, са от съществено значение, когато става въпрос за улесняване на живота. „Да правим нещата семпли и да насърчаваме семплост може потенциално да генерира мощно конкурентно предимство и отличително преимущество за компанията.  В рамките на Групата, нарастващият успех на Dacia със своите семпли продукти, продължава да доказва това.“