fbpx Позитивни бизнес нагласи за икономиката през 2023 г. у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Позитивни бизнес нагласи за икономиката през 2023 г. у нас

етикети

Бизнес доверието в Европа за 2023 г. е на историческо дъно - дори е по-ниско от времето на финансовата криза 2008-2009 г. и разгара на пандемията. Притесненията относно достъпа до енергия и суровини, недостига на умения и разходите за труд са сред ключовите предизвикателства, които оформят заключенията, базирани на мненията на над 42 000 компании в 25 европейски страни, включително над 800 предприемачи от България.

Тревожните резултати от проучването са следствие от безпрецедентно силните насрещни ветрове, с които се сблъскват предприятията в цяла Европа поради въздействието на пандемията от Ковид, продължаващата война в Украйна и инфлацията, предизвикана от разходите за енергия. Всички индикатори на EES2023 показват, че бизнесът очаква нещата да се влошат, преди да се подобрят.

В същото време обаче резултатите от България показават по-благоприятни очаквания за 2023г. по отношение на почти всички индикатори в проучването. У нас, очакванията са бизнес климатът да се подобри през 2023 г., като оценките за запазване на същото ниво от предходната година и тези с позитивен тренд преобладават. Необходимо е да отбележим, че трудно ще достигнем позитивните очакванията за развитието на бизнес климата за 2020 г. (проведено през септември 2019г.), когато очакванията имаха позитивен тренд и не предполагаха развитие на пандемия.

Предприемачите се борят с нарастващите заплати и производствените разходи, както и с несигурността относно веригите за доставки и икономическите перспективи. Отразявайки това, на европейско ниво,  има рязък годишен спад в очакванията за износ, заетост и инвестиции, докато прогнозите за вътрешни продажби са леко по-ниски в сравнение с година по-рано.

За България, обаче, очакванията, свързани с продажбите в страната и чужбина, запазването към тренд на увеличение на заетостта и инвестициите са на по-добри нива спрямо миналогодишното издание. Тези позитивни оценки, свързани със запазване и увеличаване на инвестициите кореспондират на голямото очакване за достъп на компаниите до средставата от Националния план за възстановяване и устойчивост. В същото време в страната има хроничен недостиг на кадри в почти всички сектори на икономиката. За това и тези, които през 2023 г. ще наемат, са повече от тези, които възнамеряват да освобождават служители. Въпреки кризите, безработицата  у нас продължава да е на много ниски нива.

Основните предизвикателства през 2023г. у нас се очаква да са свързани с достъпността (цените) на енергията и суровите, следвани от липсата на кадри и разходите за труд. Изисикванията за устойчиво развитие все още не са разглеждани като едно от големите предизвикателства от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред.

Според президента на ЕВРОПАЛАТИ Люк Фриден: „Мащабни инвестиции във възобновяема енергия, както и конкурентна бизнес среда са това, от което бизнесът в Европа се нуждае, в тези трудни времена“.

Според БТПП са необходими общи усилия на ЕС за подпомагане на предприятията да се справят с високите цени на енергията, за подобряване на енергийната ефективност и за осигуряване на достъпна и надеждна възобновяема енергия.