7 нива на организационни ценности

Автор: 

Наталия Благоева

Евдемония Солушънс

Много организации считат, че познават организационните си ценности, но много малко наистина са наясно с личните ценности на хората си. Други познават желаните и маркетирани организационни ценности, но не познават реалните ценности, които ежедневно направляват работата на организацията, и желаните ценности, от които хората биха искали да се водят.
Затова и има няколко въпроса, които имат огромно значение за всяка организация:

Кои са личните ценности, от които се водят хората ни в момента? Кои са организационните ценности, от които се водят хората в организацията? Какви са съвпаденията между тях? (Колкото повече съвпадения има, толкова по-вероятно е хората истински да се идентифицират с организацията и нейната визия.)
Кои са организационните ценности, които хората искат да видят в бъдеще в организацията? До каква степен има съвпадение между настоящите и желаните ценности? (Пълната липса на такова показва очакване за много голяма трансформация. Съвпаденията между лични ценности и желани организационни ценности пък показват желание на хората да видят по-голямо съвпадение между това, което те са като личности, и организацията, в която работят.)

Какво е съотношението между ценностите, които са насочени към собствените интереси на хората и организацията, и тези, които са свързани с по-голямата картина и положителния принос към нещо отвъд собствения ни интерес?

Организация, която успява осъзнато да обхване всички важни аспекти, наричаме пълноспектърна. Според Ричард Барет хората в подобна организация действат осъзнато от позиция на ценности, разпределени на седем нива:

1. Финансова сигурност и финансова възвръщаемост
2. Взаимоотношения в организацията
3. Високопродуктивни системи и процеси
4. Адаптивност и постоянно учене и развитие
5. Автентична и синхронизирана култура
6. Фокус върху принос и изграждане на стратегически партньорства
7. Устойчивост и социална отговорност

Според Михай Чиксентмихай как избираме, какво правим и как подхождаме, определят дали сумата от нашите дни е една безформена размазана картина, или нещо, наподобяващо произведение на изкуството. Същото се отнася и за нашите организации.
 

Facebook comments