fbpx Жените кметове в страната са само 13,21% след изборите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Жените кметове в страната са само 13,21% след изборите

Избраните за кметове жени са едва 13,21% в сравнение с 28% общински съветнички. По данни на Европейският институт за равенство между половете (2022), процентът жени кметове показва лек растеж през последните години: на местните избори в България през 2007 г. те са само 10,6%. През последния мандат (2019 – 2023) процентът се е повишил до 14%, като настоящите местни избори прекъсват тенденцията на постепенно увеличаване на броя им. Това показва изследване на ЛевФем.

Общият брой на всички кандидатирали се за общински съветници в страната за местните избори през 2023 г. е 30 201 човека, а съотношението мъже:жени е 66%–34%. От общо 265 общини само в 6 броят на кандидатките достига или надхвърля 50%. Това означава, че още на самия старт на изборния процес жените вече са поставени в неравностойно положение. Жените са едва 28% от избраните общински съветнички на местните избори. Следователно общата тенденция е делът на избраните общински съветнички да бележи значителен спад в сравнение с този на кандидатките в листите.
 
Изнесените данни говорят както за ниското представителство на жените в местната власт, така и за възприемането на политиката като предимно „мъжка“ професия. Тенденцията е големите областни центрове и по-важни стратегически градове да са управлявани основно от мъже, а жените биват избирани повече в малките градове, които са с по-малка важност и стратегическо значение. Политическото представителство на жените не е самоцел, коментират от ЛевФем. То е необходимо на няколко нива: освен като справедливо разпределение според съотношението мъже-жени на състава на населението, важно е представителството да спомага за адресирането на проблемите на жените и защита на техните интереси.