fbpx Над 73% от служителите в България са били дискриминирани от работодател | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Над 73% от служителите в България са били дискриминирани от работодател

Над 73% от служителите у нас споделят, че са били дискриминирани в процеса по подбор или на работното място. За такива случаи признават и 47% от HR специалисти, като сред най-честите причини са възраст, пол и полова идентичност. Това показват резултатите от анонимно проучване, проведено от nPloy сред над 900 служители и 150 HR специалисти в България.

Над половината (53%) от анкетираните служители и 31% от HR специалистите признават за абсолютна липса на инициативи за многообразие, равенство и приобщаване в компаниите им. Притеснителен е и фактът, че 70% от компаниите не отделят никакъв бюджет за подобни програми. Добрата новина е, че все пак 50% от специалистите по човешки ресурси и 76% от служителите подкрепят нуждата от повече инвестиции в инициативи, насърчаващи многообразието и равенството.

Безпристрастен ли е подборът?

Докато повечето специалисти по човешки ресурси твърдят, че в техните компании подборът на кадри е безпристрастен, показателен е фактът, че цели 47% от анкетираните HR професионалисти признават, че са имали случай на дискриминация на служител. ъзрастта (24%), полът (14%) и сексуалната ориентация (13%) са най-често цитираните причини.

Дискриминирани ли са жените и майките на работа?

Почти половината (49%) от HR специалистите споделят, че компаниите им нямат установени практики за борба с дискриминацията на жените по време на бременност или майчинство. Освен това, около 31% от анкетираните служители са били свидетели на ситуация, в която тяхна колежка е била дискриминирана въз основа на тезифактори. Тревожно е, че 85% от тези инциденти остават недокладвани. За финал, 44% от жените, преминали през бременност, съобщават, че са се били обект на този тип дискриминация.

Разлика в заплащането между половете

Над 50% от служителите и над 40% от HR специалистите признават, че са се сблъсквали със ситуации, при които колеги от различен пол, но с еквивалентен опит и компетенции са получавали различни възнаграждения за една и съща позиция. Допълнително потвърждение идва и от това, че 53% от анкетираните жени споделят случаи, когато колеги мъже са получавали по-високо заплащане за подобна позиция и квалификация.