малък бизнес

31 Октомври 2013

Достъпът на малкия бизнес до обществени поръчки трябва да се подобри

Обществените поръчки са стабилен източник за бизнес, но и също – за корупция и е важно да се съблюдават правила и норми, както и да се подобри достъпът на малките и средни фирми до договори в процеса на изпълнение. Това подчерта Зорница Димитрова от Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” на...
17 Юни 2013

Малкият бизнес в бургаския регион продължава да залага на туризма

Около 10% ръст на кредитирането в последната година, отчитат от УниКредит Булбанк в Бургас. Най-често то се използва за оборотно финансиране и инвестиционни кредити. Основен фокус са търговията, транспортта и свързаните със съвременното хотелиерство услуги. По данни към края на април общият размер...
26 Април 2013

Кредитна линия от 20 млн.евро за малкия бизнес

20 млн. евро от Международната инвестиционна банка (МИБ) за финансиране на малки и средни предприятия в България предоставя Международната инвестиционна банка (МИБ) на Българска банка за развитие (ББР). Споразумението беше подписано в Москва. Средствата се предоставят за срок от 7 години и могат да...
22 Октомври 2012

Бизнес доверието в България се увеличава

Бизнес доверието в някои от водещите световни икономики в процес на растеж бележи значителен спад през последните шест месеца. Въпреки отбелязания спад нивото на бизнес доверие в бързоразвиващите се икономики остава много по-високо от бизнес доверието в развитите икономики. Това установява най-...
28 Март 2011

Квартален бизнес

С 25% е нараснало търсенето на партерни помещения за малък бизнес
Пустеещите партерни помещения – типична картина за столичните квартали през последните две години, заживяват отново. От началото на 2011-та те се превърнаха в обект на засилен интерес от страна на наемателите, сочат наблюденията на АДРЕС Недвижими имоти. Активни са основно представители на...
16 Септември 2005

Малкият бизнес в САЩ

В американската икономика доминират големите компании и корпорации. Това е странно за много чужденци, защото почти 99% от всички предприятия в страната имат по-малко от 500 служители (в САЩ това са малките фирми).
В тях са заети 52% от работещото население, според данните на американската...
16 Януари 2005

Кооперация "Начала" предоставя заеми за дребни предприемачи от различни сфери на бизнеса

Едно от основните изисквания към един предприемач, за да получи банков кредит, е наличието на поне тригодишна бизнес история на фирмата му. Това условие, поставяно от финансовите институции у нас, често се оказва пречка за много хора да вземат заем и следователно да развиват дейността си.
Ето...