fbpx ERP | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В съвременната бизнес среда, малките и средни предприятия (МСП) са изправени пред предизвикателството не само да оцеляват, но и да реализират печалби.
Процентът на внедряване на Cloud ERP се увеличи през последните години и проучванията показват, че този пазар се очаква да надхвърли 178 милиарда до 2030 г., с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 12,1%.
Дигиталната ера, в която живеят бизнесите днес, е немислима без внедряването на системи, които изискват технологични познания като познаването на SAP и процесите по внедряване на ERP система, например.
Agilyx Group и българската консултантска компания Некст Консулт обявиха своето стратегическо и оперативно партньорство чрез единомислие, споделени ресурси и знание, и активна взаимна подкрепа при предоставянето на консултантски услуги, внедряването на софтуерни решения и развитието на пазара.
Кризата през последните месеци изправи голяма част от българския бизнес пред изпитание. Много фирми бяха принудени да реформират своята дейност и да поемат по пътя на дигиталната трансформация, за да оцелеят.
Софтуерната система Microsoft Dynamics 365 CRM e сред най-предпочитаните от потребителите системи за управление на продажбите.
Ако преди 20 години системите за управление на бизнеса тепърва прохождаха у нас, то днес те се използват повсеместно от големи и малки компании и са важен фактор за тяхната конкурентоспособност.
Българската ERP система EnterpriseOne на софтуерната компания ERP.BG вече е успешно регистрирана като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект) съгласно изискванията на Наредба-18 на Национална аге
 Българската софтуерна компания ERP.BG организира на 6 юни първата си партньорска конференция, на която ще представи своята екосистема за бизнес приложения ERP.net, както и прогнозите си за бъдещото р
Навлизането на комуникацията на естествен език със софтуера, бизнес анализите, вградени директно в системите, редица нови направления в изкуствения интелект, както и технологиите за добавена реалност (augmented reality) – това са