fbpx Петър Торнев, Аксенчър България: Добавяме 360° стойност в условията на доверие и прозрачност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Мениджърите споделят, сезон 9

Петър Торнев, Аксенчър България: Добавяме 360° стойност в условията на доверие и прозрачност

Петър Торнев e директор на Технологичния център на Аксенчър в България, водеща международна компания, която предоставя широк спектър от стратегически, консултантски, технологични и операционни услуги в цифровите технологии, облачните пространства и сигурността в над 120 държави и над 40 индустрии. 

Той е част от проекта ни "Мениджърите споделят" и участва в Алманах 2022. Тук споделяме част от интервюто с него.

Г-н Торнев, разкажете какво всъщност представлява Технологичният център на Аксенчър в България и какви са предимствата му, като част от компания, глобален лидер в ИТ сферата.

- Технологиите и умните решения вървят ръка за ръка в Аксенчър. Наш ключов приоритет е добавянето на 360° стойност в условията на доверие и прозрачност, благодарение на най-актуалните технологии, приложими в различни индустрии. Работим с интелигентни платформи, свързани с комплексни трансформации и миграции в облачното пространство и онлайн търговията. Технологичният център е водещ системен интегратор на SAP, Microsoft, Oracle, Salesforce, Workday и други ключови партньори. Заедно, предлагаме цялостни стратегически решения за клиенти - от анализ на бизнес нуждите, изграждане на стратегия за развитие, свързана с функционалната и архитектурната функционалност, до изграждането на работещи технологични решения, оперативното им изпълнение и последваща поддръжка.

Наша мисия е бизнесът да премине гладко през целия процес. Българският екип изпълнява комплексни глобални проекти - ключово предимство, което съдейства за развитие на уменията и повишаване на квалификацията на екипите. Имате поглед към бизнеса у нас и по света. Научиха ли се компаниите да работят и в новата среда, продиктувана от пандемичната обстановка - да бъдат по-гъвкави и предприемчиви? - 2021 г. доказа, че дигитализацията се случва с все по-бързи темпове. Тази тенденция се утвърждава, в резултат от предизвикателствата, пред които пандемията изправя бизнесите.

Иновациите навлизат във всички сфери, а компаниите осъзнаха, че могат да бъдат по-гъвкави в развиване на дигиталните си стратегии. Не е задължително всички проекти да са дългосрочни - те могат да се допълват от поетапно постигане на по-малки, но ключови цели - дигитализиране на CRM системата, вътрешните процеси, свързани с човешки ресурси, финансите, ИТ решенията, преминаването към облачна среда. Някои компании пристъпиха към дигитални трансформации дори в сфери, в които доскоро не биха инвестирали. Това е решаващо пазарно предимство, което ги поставя крачка напред пред конкурентите и по-близо до потребителите, чрез персонализирани решения. Дигиталната трансформация се утвърди като новия път за всеки един бизнес.

Какъв път са извървели българските компании в тази посока и как вие им помагате? Труден ли е процесът и какво изисква? Споделете предизвикателен казус.

- Още преди пандемията, в Технологичния център успешно изградихме модел на работа, който осигурява пълна прозрачност. Нашите партньори наблюдават проектите в реално време и пълноценно участват в трансформацията на своя бизнес. Има клиенти, с които работим в продължение на над 10 години. За нас, персонализираният подход е ключов. Проектите стават все по-комплексни, но това е мотивиращо предизвикателство за екипа. Сред тях са редица успешни примери в електронната търговия, свързани с пълна дигитална трансформация, миграции в облачното пространство и преструктуриране на архитектурни решения. В хода на изпълнение, стъпваме на глобалната експертиза на Аксенчър и компетенциите на българския екип.

Пример за интересен казус е общият проект със SAP за развиване на кръговата икономика чрез Responsible Design and Production. С него подкрепяме най-големите бизнес играчи в индустрията за пакетирани стоки в намаляването на генерирания отпадък, циркулирането на продукти и материали. Това е стъпка напред в изпълнението на мисията ни за създаване на устойчива кръгова икономика. Горд съм, че екипът работи про-боно и за каузи, зад които заставаме. Подкрепяме социалното предприемачество чрез платформата “ДарПазар” и младите талантливи артисти чрез дигиталната платформа “Културама”. Съдействаме за реализация на проектите с експертиза и финансова подкрепа - с инвестиции над половин милион лева.

Планираме до 2024 г. екипът ни да наброява над 500 души, успоредно с изпълнението на все повече ключови проекти

Талантливите кадри са богатството на всяка компания, а доволните служители я утвърждават като успешна. Какви са корпоративните ценности на Аксенчър по линия на екипите?

- Ценностите, които Аксенчър изповядва към своите клиенти, са изцяло валидни и в отношенията към служителите. Инвестираме решително в надграждане на експертизата на екипите, за да могат да се чувстват уверени, предлагайки отлични знания и умения. Огромно предимство е работата в мултикултурна среда. Възможностите за взаимодействие между глобалните специалисти са неограничени. Разчитаме на креативността на екипите, като активно ги насърчаваме чрез редица възможности за развитие. Това убеждение е част от политиката на включване и разнообразие. Амбициозната цел, която си поставя Аксенчър на световно ниво, е до 2025 г. съотношението между мъже и жени да бъде 50/50. Към началото на декември, 2021 г., 27% от управленските позиции глобално се заемат от жени.

За много от младите хора днес решаващо значение при избор на място за професионална реализация са възможностите за кариерно израстване, работа от вкъщи и, не на последно място, добър финансов стимул. Погледнато през тази призма, какъв работодател е вашата компания?

- Приемаме за своя мисия развитието на таланти, включително и на ентусиасти без предходен опит. Чрез програмата Jump2IT, създадена съвместно с колегите от ITCE, предоставяме напълно безплатно 3-месечно обучение на хора, мотивирани да направят своите първи стъпки в ИТ сферата. Реализираме я в подкрепа на обществото и в името на едно по-добро бъдеще, чрез технологиите. Аксенчър има една от най-силно развитите вътрешни програми за усъвършенстване и развитие. Надграждаме ги с локални обучения. В зависимост от индивидуалните и професионалните си интереси, всеки - и младши, и старши специалисти, има възможност да надгради знанията си в разнообразни технологични направления, програми за личностно развитие, насърчаване на екипната работа и лидерския потенциал. Само за 2021 г., компанията е инвестирала над 900 млн. долара в програми за обучение. Заедно с това, утвърждаваме баланса между работата и личния живот чрез програми, посветени на благосъстоянието на екипите.

Амбицията ни е да разширим екипите си извън столицата, като разкрием 30 нови дистанционни работни места в Русе и региона и 50 - във Варна

Борбата за нови попълнения става все по-сериозна за всеки бизнес. Как и къде вие намирате вашите таланти?

- Технологичната сфера е една от най-бързо разрастващите се, включително и в България. Ролята на бизнеса е да подкрепя развитието на мотивирани кадри, с интерес към иновациите в ИТ. Важно е този процес да тече успоредно с обучението и задържането на собствените кадри. Затова и основният фокус на Технологичния център попада върху развитието на индивидуалните таланти в компанията. Всички професионалисти в екипа са въвлечени във вълнуващите международни проекти, които осигуряват досег до иновативни технологии. Щастливи сме, че все по-често хора, напуснали Аксенчър преди години, се завръщат в екипите. Най-често посочваните причини са вълнуващите комплексни проекти от мащаб и сплотеният и подкрепящ екип.

Чрез обучителната програма Jump2IT развиваме таланти без опит. След завършване на обучението, те имат свободата сами да изберат къде да кандидатстват, а ние им помагаме в този процес.

 

Аксенчър съдейства за цялостна трансформация на бизнесите, в условията на адаптивност към промените и умело утвърждаване на иновации. Зад обещанията на глобалните екипи, наброяващи 674,000 души, стоят технологиите и човешката изобретателност.