fbpx Бизнесът има нужда от обновяване на технологиите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът има нужда от обновяване на технологиите

В сферата на иновациите връзката между науката и бизнеса за предоставяне на научен продукт за реалния бизнес, е силно нарушена. Такива са заключенията от анкетно проучване на БТПП. На практика са нарушени условията да действа основния закон на пазарната икономика на търсенето и предлагането.
Над 90 на сто от фирмите смятат, че имат нужда от обновяване на средствата за производство, малко повече от участвалите в проучването са заявили, че имат нужда от обновяване на произвежданите продукти и изделия.
Сред предложенията за подобряване на иновационните фирмени стратегии доминира мнението, че са прекалено много са формалните изисквания за участие в използването на фондовете на ЕС. Все още се сбъскват с голяма бюрокрация и непредвидимост особено във времето.