fbpx Бизнесът с колективното пазаруване се пренасити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът с колективното пазаруване се пренасити

В последните месеци се забелязва тенденция на намаляване броя на сайтовете за колективно пазаруване. Едни напуснаха „пазара на промоции“, а други бяха погълнати от по-големи играчи и в момента част от тях притежават няколко сайта, в които промотират едни и същи сделки. Това се казва в анализ на „Моите сделки”. Един от факторите за намаляване на интереса е постепенно намаляване на разнообразието на предлаганите сделки – предлагат се едни и същи сделки от различни сайтове, и с по-дълъг период на валидност на офертата. След година и половина колективно пазаруване в България и голям брой отпаднали сайтове, предприемачите би трябвало вече да са наясно, че една на пръв поглед лесна за реализация бизнес идея коства много усилия. Запазването на пазарните позиции и привличането на нови потребители са неразривно свързани с въвеждане на иновации и внимателен подбор на офертите.