fbpx Холандски опит в областта на управлението на водите и отпадъците | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Холандски опит в областта на управлението на водите и отпадъците

От 3 до 5 юни в НДК София ще се проведе Международният форум „Разумно използване на енергията, водите и отпадъците”. Холандия, която е лидер в разработването и прилагането на екопрактики, е страна във фокус на събитието.

В конференцията лектори от Австрия, Австралия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Норвегия, Холандия и Финландия ще споделят своя експертен опит в областта на управление на водите; отпадъци и рециклиране; eнергийна ефективност - най-съвременните екоконцепции за пасивните, интелигентни и активни къщи, изолационни материали. За представителите на общините ще бъдат от интерес два семинара с фокус върху регионалното сътрудничество и управлението на депата за отпадъци.

 Акцент на изложбата ще бъде холандското колективно участие на водещи компании. Изложителите ще представят технологии и услуги в секторите: пречистване и третиране на отпадъчни води, рециклиране, компостиране, икономия на вода, третиране на отпадъци, съдове за смет, проектиране и експлоатация на депа, защита на околната среда, енергийна ефективност в строителството и др. Посетителите ще имат възможност за директен контакт и с български фирми, които търсят нови партньори.

На форума ще присъстват специалисти, работещи в областта на екологията, енергетиката и строителството, управлението на водите и отпадъците, представители на браншови асоциации и държавната администрация.

Програма на събитието

http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=139&lang=bg