води

06 Април 2016

Експерти представиха опита на Франция в устойчивото управление на водите

Първият семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води“събра над 40 представители на общините в България, които заявиха желанието си да спечелят наградата. Официален гост на...
02 Юни 2010

Холандски опит в областта на управлението на водите и отпадъците

От 3 до 5 юни в НДК София ще се проведе Международният форум „Разумно използване на енергията, водите и отпадъците”. Холандия, която е лидер в разработването и прилагането на екопрактики, е страна във фокус на събитието.В конференцията лектори от Австрия, Австралия, България,...
21 Май 2010

Енергията, водите и отпадъците или как да се превърнат проблемите в решения

България като пълноправен член на ЕС пое ангажименти за прилагане на мерки в секторите eнергийна ефективност, водни ресурси и отпадъци. Към сегашния момент е ясно, че тя трудно ще постигне заложените цели и ще понесе сериозни парични санкции. По отношение на управлението на отпадъците – едва 10 %...