Неподдържаната фасада скъсява живота на сградата до 12%

Занемареното състояние на сградите до голяма степен се дължи на неправилната поддръжка на външната им фасада. Собствениците на бизнес сгради и хотели често подценяват това и пропускат да включат грижата за външните стени и прозорци в калкулацията на годишния си бюджет, коментираха експерти от Facility Optimum Bulgaria, компания, специализирана в поддръжката и управлението на бизнес сгради.
Нехайното отношение към поддръжката на външните стени също оказва пагубно влияние върху сградата – животът й може да се скъси с до 10-12%”.
Външните фасади трябва да бъдат почиствани 2 пъти в годината, за да се гарантира дългият им живот. Много е важно обаче да се знае кое време на годината е подходящо, съветват от компанията. Краят на валежите, характерни за пролетта, е най-доброто време да се обърне внимание на външните прозорци и стени. Следващото почистване трябва да бъде през октомври, преди температурите да са паднали значително.

Разходите за тази услуга се определят в зависимост от използваната технология на почистване на външните фасади. Най-често в момента се използва алпийският метод, тъй като повечето сгради у нас не са проектирани за друг вид почистване. Цената на този вид почистване варира между 1 и 6 лева на кв.м в зависимост от вида на фасадата. Някои постройки позволяват и използването на автовишки, което излиза на собствениците на сгради между 1 и 3 лева на кв.м. И в двата случай се използва ръчен труд, а самото почистване става сравнително бавно. Една от най-новите технологии на почистване, която скоро предстои да бъде въведена в България, е почистването чрез роботизирани машини. Тази технология намалява количеството на химическите препарати, осигурява по-малко работна ръка и по-висока скорост на почистването, допринасяйки и за по-високото качество на резултатите.

Facebook comments