fbpx Компенсации за картофопроизводителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Компенсации за картофопроизводителите

Държавата ще отпусне помощ и на картофопроизводителите, които са загубили напълно продукцията си заради сушата. За да получат обезщетение, стопаните трябва да имат напълно пропаднали площи заради природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. Помощта е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на картофи през годината – засаждане, напояване, наторяване и окопаване, без обаче да се включват разходи за прибиране на продукцията и транспортирането й.
През тази година близо 1000 картофопроизводители вече са получили 5 млн. лв. държавна помощ по de minimis за закупуване на торове и препарати. Беше обсъдена и възможността за предоставяне на кредити при облекчени условия от ДФ „Земеделие” за закупуване на семена, торове и продукти за растителна защита.