fbpx Започва кампания за борба със стереотипите относно равенството между мъже и жени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Започва кампания за борба със стереотипите относно равенството между мъже и жени

В Европейския съюз стереотипите, свързани с пола, все още са широко разпространени. 44% от гражданите в ЕС смятат, че основната роля на жената е да се грижи за дома и семейството си.

Европейската комисия стартира кампания в социалните мрежи в целия Европейски съюз, която има за цел преосмисляне на гледните точки и иницииране на дискусия относно стереотипите, свързани с равенството между мъжете и жените.

Кампанията, която започва на 3-ти юли 2023 г. с хаштаг #EndGenderStereotypes, има за цел да повиши осведомеността за вредните ефекти на стереотипите, които ограничават избора и възможностите на всеки, и се отразяват, както върху жените, така и върху мъжете. Кампанията се стреми да насърчи равенството между жените и мъжете и да създаде по-приобщаващо и свободно общество за всички чрез оспорване на стереотипите.

Изображенията от кампанията имат за цел да насърчат обществеността да се замисли дали показаните ситуации са необичайни, неестествени или изненадващи.

Стереотипите остават широко разпространени в България

България е на 18-то място в ЕС по индекса за равенство между половете с резултат 60,7 от 100, което е със 7,9 пункта под средното за ЕС.

Проучване на Евробарометър разкрива, че 81% от респондентите в България (в сравнение с 44% средно за ЕС) са съгласни с твърдението, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството си, докато същият процент хора смята, че основната роля на мъжа е да предоставя финансова подкрепа.

Такива стереотипи засягат не само ролите в обществото, но и личните убеждения. Така например, 32% от българите не са съгласни, че е приемливо мъжът да плаче. За сравнение, 83% смятат, че жените са по-склонни от мъжете да вземат решения въз основа на емоциите си.

Хелена Дали, комисар по въпросите на равенството, казва: „Стереотипите, свързани с равенството между половете, все още преобладават в европейските общества. Те не са единствено въпрос на лично мнение, тъй като имат реално въздействие върху жените и мъжете. Очакванията относно това какво трябва и какво не трябва да учи едно момиче, каква работа трябва да избере мъжът или кои роли са подходящи за жените в личния и обществения живот също имат отрицателни последици върху пазара на труда и върху обществото като цяло, което води до устойчиви икономически неравенства между жените и мъжете. Поради тази причина е необходимо да се води борба със стереотипите, свързани с половото равенство, тъй като те ограничават личните свободи и избори. Убедена съм, че нашата кампания ще насърчи размисъла върху стереотипите и ще помогне за подобряване на поведенческите модели. Междувременно каня всички европейци да се присъединят към усилията за премахване на стереотипи, свързани с равенството между половете в ЕС.“

Стереотипите все още са силни по отношение на заетостта, грижите за децата и семейството и лидерството в ЕС

Стереотипите, свързани с пола, продължават да ограничават възможностите на работното място и влияят върху качеството на живот у дома. Въпреки че съставляват 51% от европейското население и изпреварват мъжете по придобито висше образование в различни области, жените продължават да бъдат недостатъчно представени в работната сила. Тази липса на разнообразие е особено очевидна в секторите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) и ръководните позиции. Според Евростат само 67,7% от жените в ЕС са били ангажирани на пълен работен ден, за разлика от 78,5% от мъжете. Едва 20% от завършилите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са жени и едва 8% от главните изпълнителни директори в големите компании в ЕС са жени.

Неравномерното разпределение на неплатената работа по грижите и домакинството поставя непропорционална тежест върху жените, дори когато са заети на пълен работен ден. Следователно много жени се оказват принудени да изберат заетост на непълен работен ден или да направят компромис с кариерните си стремежи. В същото време мъжете често срещат предизвикателства, произлизащи от стереотипи. Неоправданите социални очаквания и стереотипи могат да затруднят мъжете да вземат отпуск по бащинство, дори когато изразяват желание да го направят.

Повече информация

Повече информация за кампанията, включително информационни материали, можете да намерите на уебсайта End Gender Stereotypes или през хаштага #EndGenderStereotypes в социалните мрежи.

Предистория на проекта

Тази кампания е част от изпълнението на Стратегията на Европейската комисия за равенство между половете за периода 2020-2025, и ще стартира в държавите-членки на ЕС от 3-ти юли 2023 г.

Стратегията за равенство между половете 2020-2025 има за цел да създаде съюз, в който жените и мъжете, в цялото си многообразие, са свободни да следват пътя, който са избрали в живота си, свободни от стереотипи и насилие, основано на пола. Стратегията се стреми всеки да разполага с равни възможности да просперира и да участва и ръководи европейското общество на равни начала.