суровини

„Вътрешното потребление все повече се задоволява от суровини и храни, произведени в България. При млечните продукти стойностите достигат над 90%, а 99% от хлебната индустрия е благодарение на родните производители“.
Всичко около нас е направено от суровини и те играят важна роля в ежедневието ни.
Подзаглавие
Суровините са инвестиционна възможност №1 в следващите 5 години
2016 г. носи доза несигурност за световната икономика. На първо място стои проблемът с растежа на Китай, който доведе и до бързата обезценка на юана до 5-годишно дъно.
Все повече български компании ще се насочват към износа, като освен увеличаване на обемите ще има промяна и в разнообразието на стоките, предлагани на чуждите пазари.
Международната природозащитна организация WWF днес представи новите си принципи за отговорни инвестиции в десет основни сектора. "Критерии 2050: Ръководство за отговорни инвестиции в земеделски, горски и морски продукти" идва на фона на засиления интерес и предизвикателства около финансирането на п
Наскоро назначеният посланик на Индонезия Н.Пр.
Въпреки многобройните предизвикателства като дълговата криза в Европа, 2010 бе добра година от гледна точка на резултатността, особено когато става въпрос за пазара на акции. Такива са прогнозите на капиталовите специалисти в Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.
Логистиката е наука за управление на материалните потоци и свързаната с тях информация. В пазарната игра крайната цел е получаване на максимална печалба. Един от инструментите за постигане на тази цел е оптималното управление на доставките на суровини и материали и разпространение на готовите продукти. Участниците във веригата на даден продукт (суровини-производство-разпространение-потребление) формират т.нар. логистична система.