fbpx Ръководство за устойчиви инвестиции в суровини | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръководство за устойчиви инвестиции в суровини

Международната природозащитна организация WWF днес представи новите си принципи за отговорни инвестиции в десет основни сектора.

"Критерии 2050: Ръководство за отговорни инвестиции в земеделски, горски и морски продукти" идва на фона на засиления интерес и предизвикателства около финансирането на производството на храни и други селскостопански стоки.

"Критерии 2050" е замислен в полза на класическите инвеститори, банките и финансовите анализатори, за да им помогне да идентифицират проектите на отговорните фирми в земеделски, горски и морски продукти.

"Критерии 2050" показва отговорни практики, които помагат за намаляване на натиска върху околната среда при производството на земеделски продукти и представя социалния риск за инвеститорите в тези сектори. Ръководството свързва устойчивите практики с политиките на водещите фирми във всеки сектор, като дава надеждни препоръки.

"Продоволствената сигурност е предизвикателството на ХХI век. Задължително се нуждаем от повече инвестиции в селското стопанство, а не от по-малко", казва Джошуа Левин от WWF. "Инвеститорите са изправени от една страна пред необходимостта да постигат все по-високи цели, а от друга - пред материални, репутационни и системни рискове. Този възел трябва да се разплете, за да се осигурят ясни и надеждни насоки за отговорните инвеститори.

"Сегашните ограничения откъм земя, енергия, вода и време поставят безпрецедентен натиск върху бъдещия достъп на човечеството до най-основните продукти - храна, гориво и влакна. Тези шокове вече поставят сериозни предизвикателства пред индустрията, инвеститорите и обществото. Човечеството трябва да произведе повече храна през следващите четири десетилетия, отколкото сме произвели общо през последните 8000 години на селското стопанство. Няма друг начин, освен да го направим устойчиво."

"Критерии 2050" разглежда десет сектора на суровините в световен мащаб, за които има голямо търсене, но също така оставят някои от най-тежките отпечатъци върху биоразнообразието, водата и климата. Тези индустрии са аквакултурите, производството на говеждо месо, памук, млечни произведения, палмово масло, соя, захар, дървесина, целулоза и хартия, морски дарове и биоенергия.

С приемането на насоки в "Критерии 2050", финансистите ще бъдат в състояние да:
- управляват критични бизнес и репутационни рискове
- намалят разходите за парични преводи и да опростят процеса на вземане на решения чрез съгласуване на инвестиционните критерии с водещите практики
- допринесат за подобряване на рисково претеглената възвръщаемост
- да оформят отговорни практики на място в секторите с най-силно въздействие.