fbpx Световен ден на системата за горска сертификация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Световен ден на системата за горска сертификация

На 27 септември се отбелязва световният ден на системата за горска сертификация FSC. Тя е създадена в началото на 90-те години на ХХ в. от неправителствената организация Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите). Системата е първата световна, независима, етикетираща система за горски продукти. Идеята й е да бъде създаден стандарт, който да даде общоприето понятие и норма за това какво представлява добре управляваната гора.
FSC идва в отговор на превръщането на обезлесяването в световен проблем и желанието на хората да употребяват продукти от дървесина, чиито добив не допринася за унищожението на горите.
Изискванията на системата не допускат унищожаването на естествените гори, използването на опасни пестициди и генетично модифицирани организми и зачитат правата на местното население. Притежателите на сертификата FSC подлежат поне веднъж годишно на проверка, чиято цел е да установи дали спазват изискванията на системата.

В момента, 80 държави в света използват системата FSC. В България близо 200 000 ха гори в 12 горски стопанства са сертифицирани по системата FSC, в процес на сертифициране са други 21 горски стопанства.