fbpx гора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Знаете ли, че средната възраст на българските гори е 60 г.?  Малко известно е и, че след Освобождението горите заемат едва 20% от територията на страната ни, много от тях са изсечени, други загиват при пожари и различни бедствия.
Близо 100 горски служители са гасили пожари в горите през последното денонощие.
Kaufland България дари 20 000 дъбови фиданки на Столична община в подкрепа на залесителния проект „Новата гора на София 2“.
Специалисти от WWF и партньори започнаха процедура по мониторинг на биоразнообразието в гори, застрашени от промените в климата. Мониторингът ще продължи няколко години и включва наблюдение на различни животински видове, предимно птици, прилепи и насекоми.
До 2030 г. е възможно да са останали едва 10% от тропическите гори в света. Всяка година тропически гористи местности с площ с размерите на Ню Джърси са изсичани и унищожавани в резултат на човешка дейност.
Златица стана деветата община в България, която ще полага грижи за своите стари гори. Общинският съвет с единодушие взе решение 350 ха горски площи да бъдат поставени под защита като „гори във фаза на старост“.
Чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от около 150 млн. лева годишно.
7 декара нова гора от зимен дъб залесиха служители на „Овергаз“, експерти лесовъди от Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" и ученици от „Българско школо“.
Ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите призовава всички да бъдат внимателни и да пазят горите от пожари.
„Всички настоящи и бивши ръководители на централното горско ведомство днес са обединени около една идея – опазване и стопанисване на българските гори според високите очаквания и изисквания на обществото в среда на откритост и проз