Финанси за бизнеса

Кредитирането у нас бележи впечатляващо развитие. Причините са много, сред които финансовата стабилизация, ръстът на икономиката, повишеното доверие към политическата ни система и не на последно място - съзряването на бизнеса и натрупаният опит. Банките намаляха като численост, но увеличиха размера си. Чуждият капитал навлезе трайно на банковия пазар. Появиха се и взаимните фондове, които предоставят рисков капитал. Наред с положителните факти има и някои диспропорции - в структурата на кредита преобладават ипотечните и потребителските кредити.

Facebook comments