fbpx На опашката за неплатени фактури | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

На опашката за неплатени фактури

На опашката за неплатени фактури

Преди две-три години, а дори и до преди година, никой не можеше да предположи какъв бум на задлъжнялост ще има в търговския оборот през 2010 г. През последната година този проблем бавно, но сигурно обхвана почти всички браншове на бизнеса и днес вероятно всяко работещо дружество има несъбрани, просрочени вземания. В голямата си част тези вземания или изобщо не са обезпечени, или не са достатъчно гарантирани така, че кредиторът да е спокоен за парите си. Като прибавим и процента на недобросъвестни длъжници, в много случаи се ескалира до избора - оцеляване или фалит, който избор стои не само пред самите длъжници, но и пред нарастващ брой кредитори с лош «портфейл» от вземания.

Множеството проблеми от този вид накараха кредиторите да търсят различни и нови решения, а нас консултантите да им ги осигурим. Така към днешна дата освен да прилагаме задължителните и все по-пълни «пакети» на извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, предлагаме неизползвани до сега способи за повишаване на събираемостта.
Новите решения се налагат, тъй като практиката показва, че ако една фирма изпадне в състояние да не може да обслужва задълженията си към един голям кредитор, това често блокира цялата й дейност и след първия предприел действия взискател, «на опашка» бързо се нареждат още много малки и големи кредитори. Тази закономерност налага два различни извода:
- за кредиторите – да не позволяват да останат последни в предявяването на вземанията си, и така да рискуват никога да не си получат парите,
- за длъжниците – да не позволят кредитори да блокират дейността им, за да не предизвикат окончателен фалит.

Тъй като на пръв поглед тези две нужди взаимно се изключват, консултантите по събиране на вземания търсим алтернативни пътища за бившите партньори, сега застанали на двата противоположни края на неравенството - кредитор и длъжник.

От представената до тук картина от действителността, всеки е свободен да направи различни оценки и да тръгне по различен път, а представените по-долу идеи са резултат от дългогодишния опита на автора и неговия екип в тази сфера, но не са единственото възможно решение.

Направете анализ на отношенията

Първа и задължителна стъпка, преди да се подходи към избор на един или друг способ, е анализ на отношенията. Съветът ми към всички търговци е да направят «моментна снимка» на отношенията си с всички свои партньори, за да преценят кои от тях е време да бъдат преместени в графа «рискови», за кои има нужда от превенция и на кои могат да разчитат. Този анализ, в общия случай е в три фази:
- На първо място направете преценка на документално-стоковите отношения със съответното дружество-длъжник, в т.ч. действащ договор и правата и задълженията, които той поражда за страните. Вижте изрядността на разменените фактури, протоколи, стокови документи, или друга документация, удостоверяваща валидността на основанието за вземането, както и неговата ликвидност и изискуемост.
- Следваща стъпка от анализа е преценка на финансовото и имотно състояние на длъжника и какви привилегировани кредитори има.
- Анализът завършва с фаза на «преценка» на това как информацията от първите две фази се съотнася към дейността на длъжника, оборота и пазарния му дял към момента на проучването.

Работата по анализа на отношенията, като първа стъпка към разрешаване на проблемните отношения, кредиторите трябва да извършат заедно със своите доверени консултанти по събиране на вземания, които ще съберат и обобщят данните от първите две фази, а след това заедно с клиента ще преценят «жизнеността» на длъжника.

Информирани варианти на решение

След преценката на отношенията с длъжника, вече могат да се търсят информирани варианти на решение.
Както стана дума, да се възложи извънсъдебно, а при необходимост и съдебно събиране на дълга, е класически способ за уреждане на отношенията, които вече са познати на всички участници в търговския оборот, знаят се техните плюсове и недостатъци.

Следва продължение

facebook коментари