fbpx Икономиката мърда много бавно напред | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономиката мърда много бавно напред

Икономиката мърда много бавно напред

През второто тримесечие при всички икономически сектори се е наблюдавало подобрение в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. сочат данните от анализ на Райфайзенбанк България.

Добавената стойност в селското стопанство е ускорила реалния си растеж до 3,8%, при 0,9% през предходното тримесечие, индустрията е преминала на положителна тенденция за първи път от третото тримесечие на 2008 г. (1,6% реален растеж). Добавената стойност в промишлеността е нараснала реално с 2,9%, което се дължи на възстановяване, както на външния, така и на вътрешния пазар. Строителството, което е най-силно засегнато от рецесията в страната (4,9 % реален спад през 2009 г.) е продължило да се свива през 2010 г., макар и със забавящ се темп. Според ревизираните данни на НСИ през второто тримесечие обемът на добавената стойност в услугите е намалявал минимално: -0,3% на годишна база, след спад от 4,5% за 2009 г. Положително развитие са демонстрирали отраслите търговия, хотели и ресторанти, транспорт и съобщения. Като цяло за икономиката, през второто тримесечие на 2010 г. добавената стойност е реализирала реален растеж на годишна база за първи път от 2008 г. (0,5%).

В същото време обаче, потреблението е продължило да се влошава и е било с основен отрицателен принос за спада в икономиката. Индивидуалното потребление се е свило с 4% спрямо второто тримесечие на 2009 г., като домакинствата са продължили да увеличават спестяванията си, поради все още несигурната икономическа среда и по-високата безработица спрямо предходната година.

Инфлацията обаче започва да набира скорост. През август тя е била ниска – 0,1% спрямо предходния месец, съгласно националния индекс. Положителен принос към инфлацията има единствено групата на хранителните продукти (0,2 процентни пункта, п.п.), а облеклото и обувките са допринесли с обратен знак (-0,1 п.п.). Храните продължиха да бъдат с отрицателен принос (-0.5 п.п), който обаче намалява по абсолютна стойност поради традиционното сезонно поскъпване на стоките от тази група с оглед наближаващата есен.
През август обаче, продължава ускорението на инфлацията на годишна база и достига 2.7% (2,4% през юли). Очакванията са инфлацията да продължи да се ускорява и през следващите месеци, като е възможно дори прогнозата от 4% за края на годината да бъде надхвърлена.

Спрямо юли 2009 г. спадът при данъчните приходи е с 1,32 млрд. лв. Част от него се дължи на свитото вътрешно търсене. Друга част е вследствие на понижена събираемост на приходите (за периода януари-юни, например, спадът на косвените данъци възлиза на 857 млн. лв. (438 млн. евро) и е по-голям от този, който съответства на спада на потреблението за същия период). Може би налице е увеличаване на дела на сивата икономика?

За същия период са намалели и бюджетните разходи. В условията на криза публичните инвестиции са важен фактор за стимулиране на вътрешното търсене, поради което по-ниският им размер предполага негативен ефект върху икономиката, в т.ч. и в по-дългосрочен план. За спада на разходите допринася съществено и намалението на текущата издръжка, което е положителен момент в управлението на публичните разходи.

Растежът на разходите за заплати е малък, но положителен (39 млн. лв./1,9 млн. евро, или 1,7%, на годишна база). Част от нарастването може да се обясни с компенсациите на съкратените държавни служители. Същевременно, при разходите за социални и здравно-осигурителни вноски за същия период е отчетен спад с 33,9 млн. лв. (5,7%).

Анализаторите на банката очакват все пак, резултатите от второто полугодие да компенсират негативните развития от първото и към края на годината да има ръст и в потреблението. По-доброто от очакваното представяне на ЕС и Еврозоната означава и продължаване на нарастването на българския износ. Очаква се кредитирането да остане относително слабо и през следващите няколко месеца, като по-осезателно възстановяване ще се случи едва през следващата година.

Facebook коментари