fbpx Ръст при износа на вино | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст при износа на вино

етикети

Износът на вино за деветмесечието на 2012 г. е в размер на 36 790 507 л., което показва ръст от 7,4% или 2 544 186 л. в сравнение с деветмесечието на 2011 г. (34 246 321 л.). Данните са от издадени придружителни документи за износ на количествата вино и продукти от грозде и вино. Относно вътрешният пазар на вино, за деветмесечието на 2012 г. реализираното количество е в размер на 68 505 993 л., което в сравнение със същия период на 2011 г. (58 482 137 л.) се е увеличило с 10 023 856 л. или 17,1%.